VARKENSLOKET

KRAAMSTALMANAGEMENT

Bekijk de belangrijkste conclusies en presentaties van de studienamiddag 'kwalitatief biggen grootbrengen' (25/09/2019).

Brochure kraamstalmanagement

Wilt u meer weten over: groepsgewijs management van zeugen, kraamhokken, bioveiligheid in de kraamstal, identificeren van biggen, registreren van kengetallen, selectie van zeugen, verloop van het werpproces, voeding van zeugen, biestmanagement en/of (bij)voeding van biggen?

Lees de Brochure kraamstalmanagement - in functie van vitale biggen en rendement (pdf)

Werpen

Voeding

 • In de presentatie ‘Biestmanagement’ (Ilse Declerck; 2016) wordt het belang van biest op korte en lange termijn verder uitgediept.
   
 • Het artikel 'biest: een cruciaal samenspel tussen zeug en big' (2015) geeft een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen voor een optimale biestproductie door de zeug en biestopname door de big.
   
 • In de presentatie ‘(Bij)voeding van biggen in kraamstal of nursery’ (Jeroen Degroote; 2016) wordt ingegaan op de melkgift en -samenstelling. Ook opfokmaatregelen zoals het intermitterend spenen, het inzetten van pleegzeugen, het bijvoederen van melkproducten en het geven  van snoepvoeder komen aan bod.
   
 • In de presentatie 'De voeding van zeugen in de kraamstal' (Sam Millet en An Cools; 2012) gaat men dieper in op de oorzaken van voederopnameproblemen in de kraamstal. Daarnaast wordt de relatie tussen voederopname in de dracht en tijdens de lactatie uitgelegd, alsook het effect van de conditie op de voederopname en het belang van vezels. Tot slot worden enkele praktische tips voor de varkenshouders gegeven.

Kraamstal

 • Het artikel 'Normen voor (vrij)loopkraamhokken' (Suzy Van Gansbeke, 2021) verduidelijkt de huidige normen inzake (vrij)loopkraamhokken in de Europese lidstaten. 
   
 • In het artikel 'Kraamopfokhokken: het overwegen waard' (Suzy Van Gansbeke, 2021) worden de voordelen, knelpunten en rendabiliteit van kraamopfokhokken onder de loep genomen. 
   
 • In het artikel 'Vrijloopkraamstallen: vrije zeug - blije zeug' (Suzy Van Gansbeke; 2018) worden de verschillende types van vrijloopkraamhokken (met of zonder tijdelijke kooi) besproken. Bekijk ook de presentatie.
   
 • Veel varkenshouders weten nog niet of het groepsgewijze managementsysteem dat ze momenteel toepassen wel het meest optimale managementsysteem voor hun varkensbedrijf is. Vaak wordt bij de opstart van een varkensbedrijf voor een specifiek productiesysteem gekozen en wordt dit gedurende vele jaren aangehouden. In het demonstratieproject 'Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid' wordt de impact en specificiteit van de wekensystemen in de varkensbedrijven onderzocht en aangetoond.
   
 • In de presentatie ‘Meerwekensystemen’ (Jos Van Thielen; 2016) worden de bevindingen van een enquête over de toegepaste wekensystemen in Vlaanderen besproken. Ook het alternerend spenen komt aan bod. Aangezien uit de enquête blijkt dat de speenleeftijd de laatste jaren daalt, wordt dieper ingegaan op het effect van de speenleeftijd op de bigontwikkeling en de zeug.
   
 • Tijdens een presentatie werden de resultaten van een 'Enquête gehouden bij Vlaamse zeugenhouders' besproken (Hanne Vandenberghe en Dirk Fremaut; 2012). In de enquête werd gevraagd naar de bedrijfsspecificaties zoals het gebruik van meerwekensystemen, type zeug, technische kengetallen en opfoksystemen. In de presentatie 'Overtallige biggen' wordt aandacht geschonken aan het verleggen van biggen, alternerend laten zuigen en het gebruik van pleegzeugen.
   
 • Voor de opfok van de overtallige biggen worden verschillende maatregelen, zoals verleggen, bijvoederen, pleegzeugen, voorspenen en alternerend zogen toegepast. Het is belangrijk om de kleine biggen binnen de eerste vijf dagen na de geboorte te ondersteunen. De aandachtspunten van elke strategie worden in de presentatie ‘Maatregelen in de kraamstal i.f.v. maximale overleving van de biggen’ (Sarah De Smet; 2012) besproken. De biestopname bij de moederzeug is bij elke strategie tijdens de eerste levensdag essentieel. Ook moet worden benadrukt dat, in het kader van een goede interne bioveiligheid, het verleggen van biggen dient te worden beperkt.
   
 • De presentatie 'Biggensterfte in het kraamhok: een onderschat probleem' (Tamara Vandersmissen; 2011) geeft informatie over de factoren die een invloed kunnen hebben op het aantal doodgeboortes en de uitval van biggen in de kraamstal.

Demonstratieproject

Tijdens het project werden ook verschillende fiches geschreven en verschillende presentaties gebracht voor de zeugenhouders:

 • In de fiche 'Partusmanagement' (Ilse Declerck; 2012) komen de voorbereiding van het biggennest, de indicaties en manieren van geboortehulp aan bod.
 • De fiche 'Partusinductie' (Ruben Decaluwé en Willem Van Praet; 2012) geeft toelichting bij de redenen en de wijze van het induceren van de partus.
 • De fiche 'Voeding rond de partus' (Sam Millet en An Cools; 2012) geeft aan met welke punten u rekening dient te houden voor een goede voeropname bij zeugen in de kraamafdeling. Daarnaast wordt ingegaan op het vermijden van harde mest en constipatie.
 • De fiche 'Een correcte zeugenadministratie is niet vanzelfsprekend' (Bert Driessen en Jos Van Thielen; 2012) maakt duidelijk dat het consequent genereren van gegevens noodzakelijk is.

Vragen en antwoorden