VARKENSLOKET

Binnen het VLAIO-project “Naar een bedrijfseconomische en milieukundige win-win door een efficiënt voedergebruik in de varkenshouderij” wordt onderzocht hoe we naar een algemeen aanvaarde formule voor de berekening van de voederconversie kunnen gaan. Na overleg met verschillende stakeholders uit de sector kwam een nieuw kengetal naar boven, namelijk de karkasgroei per kg voeder. Via onderstaande tool kan u de karkasgroei per kg voeder berekenen.

De afmestduur wordt bevraagd om de kans op sterfte per dag te berekenen

0,0
0,0

* gecorrigeerd voor sterfte en representatief voor een gewichtstraject 25-115 kg (levend gewicht)

De karkasgroei wordt berekend op basis van het warm karkasgewicht
Voor de omrekening van koud naar warm karkasgewicht wordt de factor 0,98 gebruikt (warm karkasgewicht = koud karkasgewicht/0,98)
Voor de berekening van het warm karkasgewicht bij opzet wordt een factor 0,735 gebruikt (warm karkasgewicht = levend gewicht x 0,735)

Voor meer informatie over de berekeningswijze zie Chantziaras et al. (2020) - Carcass gain per kg feed intake: developing a stakeholder-driven benchmark for comparing grow-finishin performance.

tussentitel

Castratiestrategie
Eindbeerkeuze
Aminozuurgehalte
Gepelleteerd voeder
Voederbakafstelling