VARKENSLOKET

Via onderstaande rekenmodule kan de hoogte van de overloop bepaald worden. Na het invullen van de (gele) vakjes onder INPUT start je via de knop 'Berekenen' de berekening. De resultaten vindt u terug onder OUTPUT (groene vakjes).

Deze rekenmodule is louter een hulpmiddel voor het bepalen van het emitterend oppervlak. Voor andere eisen betreffende de verschillende systemen wordt verwezen naar de lijst van de ammoniakemissiearme stalsystemen.

INPUT

Dierenwelzijn

Ammoniakemissie

m
m (= roostervloerbreedte - opleg op de beide muren)
m
° ten opzichte van de putvloer
° ten opzichte van de putvloer
m²/dierplaats
° ten opzichte van de putvloer
° ten opzichte van de putvloer

Uitkomst

m
m
m
m
m

Hokafmetingen op basis van de dierenwelzijnswetgeving

Berekening emitterend oppervlak
Bron: AGROCONSTRUCT - update Varkensloket (2015)
Schematische voorstelling van een mestkanaal met:
  • H: de hoogte van het emitterend oppervlak
  • X: breedte zijwand
  • Y: breedte andere zijwand
  • Z: breedte mestkanaal tussen de schuine wanden