VARKENSLOKET

Header_tools

 

Op deze pagina heeft u de mogelijkheid om door te klikken naar verschillende tools, rekenmodules en e-learning modules:

Tools

 • Testwerking eindberen: een tool om de beste eindbeer voor jouw bedrijf te selecteren
 • Slachtdoordacht: een tool om het slachtgewicht van je vleesvarkens te optimaliseren
 • Dierenwelzijn scan: een tool om het dierenwelzijn op uw bedrijf op een eenvoudige manier in beeld te brengen

Rekenmodules

 • Een rekenmodule om de THI als maat voor hittestress te berekenen
 • Een rekenmodule om de karkasgroei per kg voeder te berekenen
 • Een rekenmodule om de gestandaarde voederconversie en verbruikte voederhoeveelheid te berekenen voor uw vleesvarkens
 • Een rekenmodule om aan de hand van de kengetallen bij vleesvarkens de economische impact ervan te bepalen
 • Een stappenplan om een algemeen beeld te krijgen van hoe het is gesteld met het microklimaat in uw afdeling.
 • Een rekenmodule om de hoogte van de overloop te berekenen of anders gezegd het emitterend oppervlak te bepalen
 • Een rekenmodule om de ventilatiebehoefte en de luchtinlaat te berekenen bij mechanische ventilatie
 • Een rekenmodule om op basis van uw ventilatiebehoefte en het type luchtwasser, het minimale volume pakkingsmateriaal berekenen

E-learning