VARKENSLOKET

Via onderstaande tool kan u, op basis van uw ventilatiebehoefte en het type luchtwasser, het strikte minimale volume pakkingsmateriaal berekenen. Een kleinere luchtwasser zal hoogstwaarschijnlijk onvoldoende werken. Er wordt ook een meer aangewezen volume berekend dat meer kans biedt op goed functioneren.

Na het invullen van de velden onder INPUT, start u via de knop 'Toevoegen' de berekening. U kan meerdere compartimenten toevoegen. De resultaten vindt u terug onder OUTPUT.

INPUT

Diercategorie Aantal dierplaatsen Inlaatsysteem
{{input.category.text}} {{input.nplaces}} {{input.system.text}}

OUTPUT


{{output.totalvol}} m³/u.dierplaats
{{output.minvolchem}} m³ (chemische luchtwasser)
{{output.minvolbio}} m³ (biologische luchtwasser)
{{output.bestvol}}

* bij een kleiner volume is het twijfelachtig of het minimale rendement van 70% ammoniakemissiereductie steeds gehaald kan worden. Raadpleeg uw leverancier of aanbieder voor meer info.

** hoe groter het volume, hoe groter de kans dat het minimale rendement van 70% ammoniakemissiereductie steeds gehaald wordt** hoe groter het volume, hoe meer geurreductierendement bij biologische luchtwassers.