VARKENSLOKET

Via deze eenvoudige rekenmodule kan u de ventilatiebehoefte (max-min ventilatie) en de luchtinlaat berekenen bij mechanische ventilatie. Dit in functie van het ventilatietype en het aantal dieren in de afdeling. Wees u ervan bewust dat heel wat andere factoren de ventilatie in de stal bepalen.

Na het invullen van de vakjes onder INPUT, start u via de knop 'Toevoegen' de berekening. De resultaten vindt u terug onder OUTPUT.

INPUT Compartiment {{ index+1 }}
Varkenssoort
Aantal
Ventilatiesysteem
Keuze aantal ventilatoren
Keuze diameter ventilator (*)
OUTPUT  
Ventilatiebehoefte zomer (m³/h) {{output.summervent}}
Luchtinlaat van centrale gang naar compartiment (m²) in zomerperiode {{output.summerair}}
Ventilatiebehoefte winter (m³/h) {{output.wintervent}}
Luchtinlaat van centrale gang naar compartiment (m²) in winterperiode {{output.winterair}}
Is keuze ventilator voldoende? {{output.ventsufficient}}
Max. ventilatie (%) zomerperiode {{output.summermaxvent}}
Min. ventilatie (%) winterperiode {{output.winterminvent}}

Totale luchtinlaat (vb. via centrale gang) voor alle compartimenten


{{output.total.summervent}} m³/u
{{output.total.wintervent}} m³/u
{{output.total.summerinlaat}}
{{output.total.summernetten}}
{{output.total.winterinlaat}}
{{output.total.winternetten}}

(*) De berekeningen die uitgevoerd worden na de keuze van de ventilator houden geen rekening met eventuele tegendrukken die aanwezig zijn in de stal.

De berekeningen zijn gebaseerd op de cijfers die aangegeven worden in het Klimaatplatform varkenshouderij versie januari 2014.

Bron: AgriCONSTRUCT - update Varkensloket (2018)