VARKENSLOKET

We houden u op de hoogte over de werking van het Varkensloket en het Praktijkcentrum Varkens.

 • Actuele informatie over de varkenshouderij
 • Agenda met activiteiten
 • Driemaandelijks
 • Al meer dan 1.700 geabonneerden

Onze laatste nieuwsbrief lees je hier!

Lees onze nieuwsbrief editie april 2024

 

Archief

2024
 • Nieuwsbrief - April 2024: ammoniakreducerende maatregelen - bigoverleving - hittestress - Feed Pilot - optimale eiwitvoorziening varkensvoeder - gestandaardiseerde protocollen onderzoek - veldstudie bedrijfshygiëne - Agritechdag + Cool Energy Event
 • Nieuwsbrief - Januari 2024: Agridagen - vrijloopkraamhokken - uniformiteit - lange(re) staarten - buitenvarkens - vrije uitloop en dierenwelzijn - duurzaamheidsscan - intacte beren in bio - drinkwater
2023
 • Nieuwsbrief - Oktober 2023: castratie met lokale verdoving - sojavrij voederen - innovatieve concepten - ammoniakreductie - klimaatscans - PIGWEB partners - VLIF steun - gezondheid optimaliseren - enquête doden van varkens
 • Nieuwsbrief - Juli 2023: recente ILVO-onderzoeksbevindingen - hittestress - castratie met lokale verdoving - bijproducten in voeder - aminozuurverteringscoëfficiënten - weerbare boeren en varkens - hokverrijkingsmateriaal - bio - oproep bedrijven met koelsystemen - enquête doden van varkens
 • Nieuwsbrief - April 2023: hittestress - GLB-maatregelen - ammoniakemissiereductie - geschiktheid transport - energiegebruik - conditiemeting
 • Nieuwsbrief - Januari 2023: kraamstalmanagement - sojavrij voederen - genetica en hittestress - eindbeerkeuze - brandveiligheid - bevraging energiegebruik - conditiemeting zeugen - Veepeiler en enquête agroforestry
2022
 • Nieuwsbrief - September 2022: speenmanagement - welzijnsmonitoring slachthuis - biofilmpreventie - antibioticagebruik - knaagdierbestrijding
 • Nieuwsbrief - Juni 2022: castratie - hittestress - hokbezetting - ruwvoeder - biologische varkenshouderij - antibioticagebruik reduceren
 • Nieuwsbrief - Maart 2022: uniforme tomen - opfokconcepten - VerdienWijzer - PIGWEB - klimaatscan - bio 
2021
2020
 • Nieuwsbrief - Oktober 2020: (alternatieven voor) onverdoofde castratie - check je bioveiligheid - antibioticagebruik en -resistentie - welzijnsapp voor buitenvarkens - optimaal speenmanagement
 • Nieuwsbrief - Juli 2020: hittestress - kostprijs drinkwater - ammoniak- en geuremissies - eindbeerkeuze - alternerend zogen - verantwoord antibioticagebruik
 • Nieuwsbrief - April 2020: vleeskwaliteit sturen - castratie-alternatieven voor bio - optimaal stalklimaat - boslandbouw en buitenvarkens
 • Nieuwsbrief - Januari 2020: immunocastraten voederen - deel je kennis over ziektepreventie - elektronische identificatie - gezondheidsmonitoring 
2019
 • Nieuwsbrief - Oktober 2019: Kwalitatief biggen grootbrengen - vleeskwaliteit - zout in biggenvoeder - karkasgroei per kg voeder - eindbeerkeuze - gezocht: groepsopfok - benchmarking vleesvarkens
 • Nieuwsbrief - Juli 2019: Veetournee - PRRS-monitor - slachtdoordacht - handboek biologische varkenshouderij - zelfscan dierenwelzijn - hoestmonitoring
 • Nieuwsbrief - April 2019: Recente ILVO-onderzoeksbevindingen - testwerking - biologisch speenvoeder - optimaliseer je stalklimaat - PRRS-monitor - benchmarking slachtdata
2018