VARKENSLOKET

Stappenplan - klimaatevaluatie door dierobservatie

Met behulp van dit stappenplan willen we je als varkenshouder, via eenvoudige observaties van de varkens en hun omgeving (o.a. temperatuur, ventilatie en verwarming), een algemeen beeld geven van hoe het is gesteld met het microklimaat in jouw afdeling.

Aan de hand van de observaties krijg je gericht advies om jouw klimaat te optimaliseren.

Start stappenplan

Je kan het stappenplan afdrukken en meenemen naar de afdeling. Vervolgens kan je a.d.h.v. jouw ingevulde gegevens op het document het stappenplan doorlopen. Ook is er een praktische leidraad voor het optimaliseren van het klimaat en de ventilatie aan de hand van een praktijkvoorbeeld en een rookproef.