VARKENSLOKET

Header_huisvesting_vrijloopkraamhokken

 

Het Triple F project - Feasibility of Free Farrowing

Varkenshouders die op korte termijn moeten investeren in een (ver)nieuw(de) kraamhuisvesting voor hun zeugen staan voor een moeilijke keuze. Wie overweegt te investeren in kraamhokken moet onvermijdelijk een aantal knopen doorhakken zonder alle consequenties volledig te kunnen inschatten. Een aantal zeugenhouders kiezen resoluut voor vrijloopkraamhokken, omwille van persoonlijke voorkeuren maar ook deels om te anticiperen op mogelijke wettelijke of commerciële/maatschappelijke druk in die richting. Maar het is koffiedik kijken of die druk er komt, op welke termijn dit gebeurt en aan welke specifieke normen vrijloopkraamhokken dan zullen moeten voldoen.

In Vlaanderen is er relatief beperkte onderzoeks- en praktijkkennis beschikbaar over vrijloopkraamhokken. In deze operationele groep werd sterk ingezet op het uitwisselen van kennis tussen pionier varkenshouders (die reeds beschikken over een vrijloopkraamsysteem) en varkenshouders die op termijn hierin willen investeren. Tijdens bedrijfsbezoeken en discussiemomenten bij de pioniers werden de voor- en nadelen van de verschillende systemen bediscussieerd om een beeld te krijgen van hun mogelijke meerwaarde, verliezen (bv. verhoogde biggenuitval) en rendabiliteit. De hogere bouwkost en het niet verkrijgen van een meerprijs voor de biggen blijkt bij elk systeem een belangrijke bottleneck te zijn, evenals de onduidelijkheid over de kraamhokvereisten in mogelijke toekomstige wetgeving. Ook blijkt op vele bedrijven het creëren van een goed tweeklimaatsysteem in kader van een verhoogde biggenuitval een aandachtspunt.      

Op deze webpagina vind je de huidige wettelijke vereisten betreffende kraamhuisvesting, vijf reportages van vrijloopkraamhoksystemen in Vlaanderen, en informatie over diverse vrijloopsystemen uit binnen- en buitenland. Dit geeft varkenshouders de kans om laagdrempelig kennis te maken met de lay-out, bottlenecks en aandachtspunten van diverse systemen en zo te bekijken welk van de systemen voor hen haalbaar zou kunnen zijn. 

Benieuwd naar vrijloopkraamhokken in de praktijk? Kijk dan even binnen bij onderstaande innovatieve Vlaamse varkenshouders!

  • Project: Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP) - Operationele Groep - Triple F - Haalbaarheid van Vrijloopkraamhokken
  • Looptijd: 1 juli 2021 - 31 maart 2023
  • Financiering: Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III)
  • Samenwerking: Boerenbond, Varkensloket, KULeuven en diverse varkenshouders
  • Contact: Eddy Vandycke

 

Logo_plattelandsontwikkeling

 

Factsheet_vrijloopkraamhok_overzicht

 

Vrijloopkraamhokken bij Filip Van Laere in Kruisem

Factsheet_vrijloopkraamhok_Van_Laere

 

Vrijloopkraamhokken op de Zeugjeshoeve in Sleidinge

Factsheet_vrijloopkraamhok_Zeugjeshoeve

 

Vrijloopkraamhokken op Poelmanshof in Pittem

Factsheet_vrijloopkraamhok_Poelmanshof

 

Vrijloopkraamhokken bij de familie Bogaert - Verhaeghe in Ledegem

Factsheet_vrijloopkraamhok_Boghaert-Verhaeghe

 

Vrijloopkraamhokken bij de familie Hanssens - Messely in Lendelede

* Video door Inagro

Factsheet_vrijloopkraamhok_Hanssens-Messely

 

Meer informatie over vrijloopkraamhokken