VARKENSLOKET

header

 

inleiding

Varkens zijn van nature nieuwsgierige dieren. Zij gaan graag in interactie met hun omgeving door bijvoorbeeld te snuffelen, te ruiken, te bijten en te wroeten. Wanneer niet aan deze exploratiebehoefte wordt voldaan, kan ongewenst gedrag naar soortgenoten zoals (staart)bijtgedrag ontstaan. Hoewel de eigenlijke oorzaak van (staart)bijtgedrag multifactorieel is en vaak moeilijk is vast te stellen, hebben verveling en dus een monotone omgeving een belangrijk aandeel hierin. De Europese Commissie ziet verrijkingsmateriaal dan ook als een belangrijk instrument om ongewenst gedrag te reduceren en het couperen van staarten in de toekomst definitief achterwege te laten.

Verrijkingsmateriaal heeft bovendien veel meer voordelen dan het voorkomen van bepaalde ongewenste gedragingen. Zo blijken varkens die opgroeien in een verrijkte omgeving ten eerste minder vatbaar voor ziektes (zoals PRRS en App) en recupereren ze sneller als ze besmet raken. Verder biedt hokverrijking ook opportuniteiten om de voederopname na spenen te verbeteren, zeugen vlotter te laten werpen, het mestgedrag te sturen, de varkens makkelijker van dichterbij te bekijken en vroegtijdig varkens op te sporen die zich onprettig voelen. Varkens hebben nl. tijdens stresssituaties meer behoefte hebben aan verkenning, kauwen en interactie. Dit kan dan zichtbaar zijn door een (plots) toegenomen gebruik van het verrijkingsmateriaal. 

Bovenstaande voordelen zijn evenwel niet altijd eenvoudig aantoon- of meetbaar.

Regelmatig ontvangen we vragen van varkenshouders en adviseurs over welke verrijkingsmaterialen nu al dan niet voldoen aan de huidige eisen en hoe men het materiaal best ter beschikking kan stellen. De volgende weken zetten we daarom hieronder en in de vakpers enkele concrete voorbeelden visueel op een rij.

Heb je en mooie foto van verrijkingsmateriaal? Of leg je het materiaal ter beoordeling graag eens aan ons voor? Bezorg ons deze met een korte beschrijving via info@varkensloket.be

 
foto

 

artikel

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

materialen

knabbelhout

stro

bal

knabbelhout

stro

plastic bal

     

touw

bijtketting

zak

touw

bijtketting

jute zak

     

touw

bijtketting

 

ruwvoeder

bijtkogel

 

     

meer info

 

  • 'Omgevingsverrijking bij varkens om bijtletsels te voorkomen' is er gekomen aan de hand van een demonstratieproject van Thomas More en KU Leuven (2007 - 2009) en geeft zo ook meer informatie over verschillende verrijkingsmaterialen. Ook vindt u er meer informatie omtrent de bijtletsels, de wetgeving, een stappenplan enzovoort.

  • Er staat bovendien nog een korte video online omtrent afleidingsmateriaal voor alle varkens (2014; Dep. LV)