VARKENSLOKET

header

 

inleiding

Varkens zijn van nature nieuwsgierige dieren. Zij gaan graag in interactie met hun omgeving door bijvoorbeeld te snuffelen, te ruiken, te bijten en te wroeten. Wanneer niet aan deze exploratiebehoefte wordt voldaan, kan ongewenst gedrag naar soortgenoten zoals (staart)bijtgedrag ontstaan. Hoewel de eigenlijke oorzaak van (staart)bijtgedrag multifactorieel is en vaak moeilijk is vast te stellen, hebben verveling en dus een monotone omgeving een belangrijk aandeel hierin. De Europese Commissie ziet verrijkingsmateriaal dan ook als een belangrijk instrument om ongewenst gedrag te reduceren en het couperen van staarten in de toekomst definitief achterwege te laten.

Regelmatig ontvangen we vragen van varkenshouders en adviseurs over welke verrijkingsmaterialen nu al dan niet voldoen aan de huidige eisen en hoe men het materiaal best ter beschikking kan stellen. We zetten hieronder daarom een enkele concrete visuele voorbeelden op een rij.

Heb je een mooie foto van verrijkingsmateriaal? Of leg je het materiaal ter beoordeling graag eens aan ons voor? Bezorg ons deze met een korte beschrijving via info@varkensloket.be

 
foto

 

artikel

In dit inleidend artikel gaan we in op de eigenschappen en baten van goed verrijkingsmateriaal, de aanbiedingswijze en de beoordeling ervan. 

materialen

knabbelhout

stro

bal

knabbelhout

stro

plastic bal

     

touw

bijtketting

zak

touw

bijtketting

jute zak

     

touw

bijtketting

 

ruwvoeder

bijtkogel

 

     

meer info

 

  • 'Omgevingsverrijking bij varkens om bijtletsels te voorkomen' is er gekomen aan de hand van een demonstratieproject van Thomas More en KU Leuven (2007 - 2009) en geeft zo ook meer informatie over verschillende verrijkingsmaterialen. Ook vindt u er meer informatie omtrent de bijtletsels, de wetgeving, een stappenplan enzovoort.

  • Er staat bovendien nog een korte video online omtrent afleidingsmateriaal voor alle varkens (2014; Dep. LV)

  • In bepaalde Europese landen zoals Zweden worden geen staarten (meer) gecoupeerd. Het artikel ‘Varkens houden zonder staartcouperen?!  - deel 1’ (2016) schetst de Zweedse varkenssector, de welzijnswetgeving en hun aanpak om staartbijten te voorkomen. Het artikel ‘Varkens houden zonder staartcouperen?!  - deel 2’ (2016) focust op de acties die worden ondernomen als een bijtincident zich voordoet. Ook worden de verschillen tussen Zweden en Vlaanderen aangestipt.

  • Om de varkenshouders te stimuleren om het couperen achterwege te laten, stelde het Deaprtement Ladnbouw en Visserij i.s.m. de Dierenwelzijn Vlaanderen en FOD Volksgezondheid een folder 'Staartbijten voorkomen zonder couperen' op.