VARKENSLOKET

DIERENWELZIJN

Omgevingsverrijking
Castratie & alternatieven
Wat bij controle?
Transport
Hittestress
Alternatieven voor overtallige biggen

Castratie & alternatieven

Wat bij controle?

  • Op de webpagina van de dienst Dierenwelzijn vind je de verplichtingen (o.a. register bijhouden, verzorging, huisvesting, toegelaten ingrepen, en het verstrekken van voeder en drinkwater) terug waar je als varkenshouder of verantwoordelijke van een varkensbedrijf moet voldoen. Een checklist helpt je om na te gaan of je aan deze verplichtingen voldoet.

Transport

  • De brochure 'Praktische richtsnoeren voor het bepalen van de geschiktheid voor vervoer van varkens' helpt u om de Europese wetgeving omtrent het vervoer aan de hand van algemene richtlijnen in de praktijk toe te passen. Het eerste deel van deze brochure omvat de Europese regelgeving omtrent vervoer. In het tweede en derde deel worden de omstandigheden waarbij vervoer niet meer is toegestaan of waarbij verdere beoordeling van de dieren nodig is, aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden uitgelegd. 

  • Op de dienst Dierenwelzijn en DGZ vind je informatie over commercieel en niet-commercieel transport van varkens. 

Hittestress

Alternatieven voor overtallige biggen