VARKENSLOKET

Header_PPILOW

 

Centrale onderzoeksvraag

PPILOW staat voor "Poultry and Pig Low-input and Organic production systems' Welfare" en is een Europees onderzoeksproject met 23 partners. ILVO en Bioforum zijn de Vlaamse partners. Doel van het project is om het welzijn van zowel varkens als pluimvee, die in vrije uitloopsystemen of biologisch gehouden worden, te verbeteren. Door samen te werken willen de projectpartners innovatieve tools en oplossingen aanreiken die zowel praktisch als economisch haalbaar zijn en gedragen worden door de hele sector (incl. consument). Tijdens het project zullen deze ontwikkeld, getest, gevalideerd en kenbaar gemaakt worden.  

Foto PPILOW

 

Onderzoeksaanpak

In een eerste fase worden de belangrijkste problemen waarmee varkens, vleeskippen en leghennen in vrije uitloop- of biosystemen kampen, in kaart gebracht. Daarna zullen innovatieve strategieën bestudeerd worden om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. Omdat deze gedragen moeten worden door de hele sector, zet PPILOW sterk in op co-creatie en worden niet alleen de veehouders betrokken bij het project, maar ook toeleveranciers, wetenschappers, verwerkers, retailers en zelfs beleidsmakers. 

Een lijst met toepassingen of methodes die het dierenwelzijn van varkens en kippen kan verhogen in zowel de vrije uitloop- als de biologische houderijen is het uiteindelijke doel. Deze strategieën zouden ook een meerwaarde moeten kunnen betekenen op economisch of sociaal gebied, of voor de omgeving. De meest veelbelovende technologieën zullen ook op een aantal bedrijven toegepast worden. Voor pluimvee wordt vooral gefocust op een goede inrichting van de vrije uitloop, maar ook op het gebruik van de (robuustere) dubbeldoelkippen. 

PIGLOW® app: Welzijns-zelfscan voor biologische varkenshouders en varkenshouders met vrije uitloop

Eén van die toepassingen die gedurende het project is ontwikkeld is de mobiele applicatie PIGLOW, waarmee varkenshouders in biologische en vrije-uitloopsystemen zelf het welzijn van hun dieren kunnen monitoren. De app focust op diergebonden welzijnsindicatoren, en dit binnen de vier principes van Goede Voeding, Goede Gezondheid, Goede Huisvesting en Gepast Gedrag. Het stapsgewijs doorlopen van de app duurt ongeveer een uur, een internetconnectie is hierbij niet nodig. 

Tijdens de zelfscan voorziet de app nuttige toelichtingen in de vorm van informatie en foto's, dewelke je als varkenshouder kunnen helpen bij het invullen van de vragen. Na het voltooien van de zelfscan en het uploaden van de antwoorden kan je onmiddellijk je resultaten raadplegen op de PIGLOW website. De resultaten voorzien geautomatiseerde feedback waarin de betekenis en het belang van de verschillende welzijnsindicatoren aan bod komen, alsook bepaalde risicofactoren die een eventuele lage (welzijns)score zouden kunnen verklaren. Hieronder valt ook een (volledig anonieme) vergelijking van de behaalde scores voor de verschillende welzijnsindicatoren met de resultaten van andere veehouders. 

Door de app meermaals te gebruiken over een langere periode, kan je ook evalueren hoe het welzijn op je bedrijf verandert doorheen de tijd en het uitvoeren van ev. (management)aanpassingen.

De PIGLOW app is gratis beschikbaar in drie talen (Nederlands, Engels en Frans) in de Google Play Store en de Apple Store. De app werd ontwikkeld binnen het Europese PPILOW-project. Het PPILOW-project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr.  816172.

Artikels en presentaties

Meer informatie

Meer informatie (ook over de andere partners) is te vinden op de Europese projectpagina en op de projectwebsite.

  • Financiering: Horizon2020 (This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N°816172)
  • Duur project: 01/09/2019 - 31/08/2024
  • Partners: 23 Europese partners, waarvan ILVO en Bioforum Vlaanderen de Vlaamse partners zijn
  • Contact: Evelien Graat (ILVO) - Charlotte Vanden Hole (ILVO) - Frank Tuyttens (ILVO) -  Laura Van Vooren (Bioforum)


footer