VARKENSLOKET

Header_PIGLIFE

 

GEZOCHT: bedrijven die willen meewerken

Het PIGLIFE project heeft als doel een tool te ontwikkelen om de bedrijfsspecifieke oorzaken van biggensterfte in de kraam- en biggenstal te identificeren en vervolgens passende maatregelen te adviseren.

Ben jij een varkenshouder en wil je helpen bij de ontwikkeling van deze tool door:

  • anoniem enkele kengetallen uit de kraamstal te delen (10 min.)?
  • of door een enquête in te vullen (1,5u - € 30 vergoeding)?

 

PIGLIFE_kengetallen                            PIGLIFE_enquête

Centrale onderzoeksvraag

Minder biggensterfte in de kraamstal en biggenstal. Het project PIGLIFE gaat de varkenshouder rond dit doel ondersteunen door inzicht te geven in de voornaamste risicofactoren en oorzaken. De onderzoekers werken tools uit om vlot en bedrijfsspecifiek zowel de infectieuze als niet infectieuze oorzaken van biggenuitval in kart te krijgen, en daaraan de geschikte reductiemaatregelen te koppelen. Zo raakt, op bedrijven met verhoogde biggensterfte, het management trefzeker aangepast.

Onderzoeksaanpak

We werken een online tool uit met benchmarking, die beschikbaar wordt gesteld aan alle varkenshouders om bedrijfsspecifieke risicofactoren te identificeren en mogelijke controlemaatregelen te implementeren. Daarnaast werken we de PIGLIFE-toolbox uit voor gerichte identificatie van bedrijfsspecifieke oorzaken van biggensterfte via bestaande en innovatieve technieken, zoals nanopore-sequencing voor de infectieuze oorzaken. Daarnaast ontwikkelen en valideren we binnen dit project ook PLF-tools voor het identificeren van de belangrijkste niet-infectieuze oorzaken, nl. door automatische monitoring van big- en zeugparameters in de kraamstal via beeldanalyse en voederopnamepatronen in de biggenbatterij via RFID en antenne.

Relevantie/valorisatie

Door in te zetten op een betere big overleving in zowel de kraamstal als de biggenbatterij verhoogt zowel de rendabiliteit van de bedrijven als de duurzaamheid van de varkenshouderij op vlak van dierenwelzijn en maatschappelijke acceptatie.

Artikels en presentaties

Meer informatie

         Blijf op de hoogte

Logo_ILVO  Logo_UGent  Logo_VLAIO