VARKENSLOKET

HUISVESTING

Vanaf 1 januari 2013 moeten gelten en zeugen vanaf vier weken na de inseminatie tot één week voor het werpen verplicht in groep worden gehuisvest (Europese Richtlijn 2008/120/EC; K.B. van 15 mei 2003). Dit geldt voor bedrijven met minimaal 10 zeugen. Enkele welzijnsaspecten worden op deze pagina toegelicht. De wettelijke vereisten aangaande groepshuisvesting, de keuzecriteria en -mogelijkheden van de verschillende systemen vind je hieronder terug.

Groepshuisvesting
Kraamhokken

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoIs er wetgeving beschikbaar over minimale afmetingen (of oppervlakte) van een biggennest in de kraamstal?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoIs er al onderzoek gedaan naar het effect van een variërende hokbezetting (0,75 m² vs. 0,85 m²) op de dierprestaties?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoAan VIC Sterksel opende men onlangs de deuren voor de opening van een nieuwe plateaustal voor biggen en vleesvarkens. Is deze opstelling in België ook toepasbaar? M.a.w. kan de bijkomende vloeroppervlakte (op het plateau) officieel erkend worden als leefoppervlak? En wat kan deze ontwikkeling mogelijk voor Vlaanderen betekenen?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoWe bekijken de mogelijkheid om vleesvarkens te huisvesten op stro in een ingestrooide ligboxenstal waar momenteel melkvee wordt gehouden. Is dit systeem toegelaten? Wat zijn de andere mogelijkheden voor het houden van vleesvarkens?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoWat zijn de technische en economische resultaten van vleesvarkens die in grote groepen gehuisvest worden? Wat zijn de voor- en nadelen van dergelijk systeem?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoPropere slachtdieren afleveren is een must geworden. Zeugen bevuilen zich veel minder in een halfroosterstal dan bargen of beren. Volle vloergedeelte blijft droog en proper bij zeugen en is (sterk) bevuild bij bargen. Bestaat er daar wetenschappelijke onderzoek/literatuur over?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoVoor de bouw van een nieuwe vleesvarkensstal hadden we graag informatie gekregen over belangrijke aandachtspunten waarmee we rekening dienen te houden. We zijn vooral op zoek naar informatie i.v.m. de inrichting, het opvolgen van voederverbruik, het werkgemak en de ventilatie. We zouden graag ook proeven kunnen uitvoeren op voederverbruik.

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoZijn er reeds onderzoeksresultaten beschikbaar aangaande de gescheiden opfok van vleesvarkens t.o.v. de gemengde opfok. Wat zijn de technische en financiële voordelen van gescheiden opfok?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoZijn er naast de normen voor maximale spleetbreedtes van betonroosters ook normen voor de minimale balkbreedtes? En wordt daar ook een tolerantie van 3 mm op toegepast?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoGraag had ik van jullie vernomen wat de normen zijn op gebied van spleetbreedte roosters. Hoe gaat men tijdens controles om met te brede roosterspleten in oudere stallen? Wat kan men hieromtrent nog verwachten in de toekomst? Gaan bv. oudere stallen ook moeten voldoen aan de recentste normen?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoGraag had ik meer informatie gekregen over de lichtinlaat in varkensstallen. Naar mijn weten moet de netto lichtinlaat 3% zijn van de totale oppervlakte, die benut wordt door de varkens. Moet dit rechtstreekse lichtinlaat zijn? Mag het licht ook eerst door de vensters van de buitenmuur gaan om vervolgens door de ramen van de afdelingsmuur te gaan? Zijn dezelfde normen van toepassing in Nederland?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoKan u mij informatie bezorgen over het verschil in de duurzaamheid tussen roosters met niet-gebroken grind en roosters met kalksteen die gebruikt worden in varkensstallen?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoIs het mogelijk om het theoretisch aantal zeugen, biggen etc. per 1000 vleesvarkens in een gesloten varkensbedrijf op te geven?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoMogen in een quarantainestal de dieren (gelten) individueel worden gehuisvest? Mag daarnaast in de quarantainestal een emissiearm stalsysteem voor jonge zeugen worden gebruikt?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoZijn er welzijnsnormen (o.a. totale vloeroppervlakte, balkbreedte en aandeel dichte vloer) voor zeugen in de dekafdeling, m.a.w. vanaf het moment van spenen tot 4 weken na de inseminatie?

  • Anita Hoofs (VIC Sterksel; 2014) bespreekt de bevindingen/conclusies van enkele innovaties in het kraamhok, de biggenbatterij en gedurende de vleesvarkensfase.
     

Kraamhokken

Groepshuisvesting