VARKENSLOKET

Pak PRRS gericht aan met behulp van PRRS-Monitor biggen

Dat het aantal deelnemers van blijft groeien, hoeft niet te verwonderen. Want een weldoordachte aanpak van PRRS op maat van het bedrijf loont. De sleutel tot succes is een consequente opvolging van de situatie en regelmatig aftoetsen waar u staat. En dat is precies waar de PRRS-Monitor biggen u bij helpt, met herhaalde onderzoeken en een benchmark-analyse.

Bij de bestrijding van PRRS is een aanpak op maat van het bedrijf essentieel. Daarnaast is het belangrijk om de situatie continu op te volgen en regelmatig na te gaan waar u staat. Zo komt u te weten welke maatregelen succesvol waren en heeft u een leidraad voor de verdere bestrijding van het virus.

Hoe werkt de PRRS-Monitor biggen?
Er zijn drie bemonsteringen per jaar, van telkens 20 biggen verdeeld over het begin en het einde van de biggenafdeling.

PRRS-virus

 

Begin biggenafdeling

Einde biggenafdeling

 

PCR (standaard)

10 bloedmonsters (pool per 5)

10 bloedmonsters (pool per 5)

 

ELISA (optioneel)

-

10 bloedmonsters (individueel)

De bloedmonsters worden via PCR standaard onderzocht op de aanwezigheid van het virus. Optioneel gebeurt bij de oudste leeftijdscategorie ook onderzoek naar antistoffen (ELISA) op voorwaarde dat ze niet gevaccineerd zijn. Bij de jongste biggen gebeurt dit onderzoek niet omdat de antistoffen die op deze leeftijd teruggevonden worden voornamelijk maternaal zijn.

Evolutie opvolgen en benchmarking
De biggenafdeling eenmalig laten onderzoeken op aanwezigheid van het PRRS-virus geeft weinig informatie. Belangrijker is om dit herhaaldelijk te doen en zo de evolutie op te volgen. Daarom gebeurt er binnen de PRRS-Monitor biggen elke vier maanden een bemonstering van de biggenafdeling.

Als blijkt dat de biggen besmet zijn met het PRRS-virus, wordt er ook gekeken om welke stam het precies gaat. Via een sequentiebepaling wordt aangetoond of het een vaccinvirus of een wild virus is. Daarnaast wordt ook nagegaan of op het bedrijf steeds dezelfde PRRS-stam voorkomt, dan wel of het gaat om insleep van een nieuwe stam. Beide situaties vragen een andere aanpak. Met deze informatie komt u te weten wat de aandachtspunten zijn op uw bedrijf en kunt u – samen met uw bedrijfsdierenarts – gericht de (bioveiligheids)risico’s op uw bedrijf opsporen en aanpakken.

Tot slot krijgen de deelnemers ook een rapport waarbij hun bedrijf wordt gebenchmarkt ten opzichte van de collega-deelnemers.

Inschrijven voor de PRRS-Monitor biggen kan op de website van DGZ: www.dgz.be/inschrijving-prrs-monitor-biggen.

Met uw vragen over de bestrijding van PRRS kunt u terecht bij uw bedrijfsdierenarts of bij DGZ op tel. 078 05 05 23 of e-mail: helpdesk@dgz.be.

DGZ