VARKENSLOKET

DIERGEZONDHEID

Deze pagina informeert u over de voornaamste aandoeningen (maagdarm- en luchtwegstoornissen) die kunnen voorkomen.

Normale lichaamstemperatuur bij varkens

Lichaamstemperatuur in functie van de leeftijd/diercategorie

Leeftijd varken Rectale temperatuur
in °C (± 0,3°C)
Pasgeboren big 39,0
1u na geboorte 36,8
12u na geboorte 38,0
24u na geboorte 38,6
Niet-gespeende big 39,2
Gespeende big (9-18 kg) 39,3
Groeiende big (27-45 kg) 39,0
Vleesvarkens (45 - 90 kg) 38,8
Zeug  
24u voor werpen 38,7
12u voor werpen 38,9
6u voor werpen 39,0
geboorte eerste big 39,4
12u na werpen 39,7
24u na werpen 40,0
1 week na werpen tot spenen 39,3
1 dag na spenen 38,6
Beer 38,4

Bron: naar diseases of swine 10th edition (2012)

Ademhalingsaandoeningen

Spijsverteringsaandoeningen

Andere aandoeningen

Schurft
MRSA
  • De presentatie 'MRSA: hoe omgaan met de dreiging op het bedrijf' (Tamara Vandersmissen; 2007) geeft informatie over het voorkomen van MRSA, de transmissie in een dierpopulatie, maatregelen die kunnen worden genomen om de overdracht te voorkomen en persoonlijke bescherming tegen de bacterie. Een volgende presentatie, 'MRSA wat te doen bij de varkenshouder' (Bart Gordts; 2007) schenkt aandacht aan het voorkomen van de MRSA bacterie bij de mens en de bestrijding ervan.
Streptokokken
  • De publicatie ‘De streptokok, te tackelen’ (Sarah De Smet, Kelly Relaes, Willem Van Praet; 2013) beschrijft streptokokken als één van de belangrijkste ziekteverwekkers bij varkens. Infecties met Streptococcus suis leiden tot verhoogde biggenuitval en een groeiachterstand bij aangetaste dieren. Tot op vandaag wordt Ssuis voornamelijk bestreden door antibiotica toe te dienen aan gespeende en zuigende biggen. Hoewel het antibioticumgebruik moet worden teruggeschroefd, is dit niet altijd mogelijk. Nieuwe onderzoekpistes naar het gebruik van auto-vaccins en aanpassingen in de voederstrategie moeten hierin verandering kunnen brengen.
Doodgeboorte/biggensterfte
  • Een toenemende worpgrootte gaat dikwijls gepaard met een toename van de heterogeniteit binnen de toom en een hogere biggenuitval. Het demonstratieproject ‘Doodgeboren biggen en uitval bij biggen op het moderne varkensbedrijf’ (2010-2012) bracht de mogelijke risicofactoren voor doodgeboorte en uitval in de kraamstal in kaart en verstrekte op basis hiervan een aantal praktische richtlijnen om de uitval in de kraamstal te reduceren. Gedurende het project werden 15 bedrijven die kampen met een te hoge uitval, en 5 modelbedrijven opgevolgd. Tijdens het project verschenen publicaties in de vakpers en werden presentaties gegeven tijdens studie-/demodagen rond o.a. partusmanagement, partusinductie, voeding rond de partus en zeugenadministratie.
     
  • In de presentatie 'Doodgeboren biggen en uitval bij de biggen op het moderne varkensbedrijf'.(2014) werden de belangrijkste aanbevelingen om doodgeboorte en biggensterfte te reduceren uit het demonstratieproject op een rij gezet door Tamara Vandersmissen (DGZ). Vervolgens werden de aanbevelingen aangevuld met enkele resultaten uit een vervolgproject.
     
  • De presentatie 'Risicofactoren voor doodgeboren biggen' (Caroline Vanderhaeghe; 2008) belicht een onderzoek waarin de risicofactoren voor doodgeboren biggen op commerciële varkensbedrijven op bedrijfs- en zeugniveau werden nagegaan door middel van een enquête en veldstudie.

Geneesmiddelengebruik