VARKENSLOKET

VOEDERCONVERSIE- EN GROEIRESULTATEN BESCHIKBAAR IN DE ILVO-TESTWERKING TOOL

Welk eindbeersperma levert de beste biggenkwaliteit, vleesvarkensgroei, voederconversie en karkaskwaliteit? Om de varkenshouders te helpen de juiste beer voor hun bedrijf te kiezen, startte ILVO in 2017 op vraag van de sector met de testwerking waarbij eindberen van diverse genetica met elkaar worden vergeleken. Ondertussen draait de ILVO testwerking op volle toeren! De moeite waard om de tool te gebruiken aangezien een juiste eindbeerkeuze je tot 30 euro per vleesvarkensplaats per jaar kan opleveren.

Momenteel werd van 184 eindberen sperma geleverd op 1 of 2 praktijkbedrijven en lopen de resultaten van hun nakomelingen binnen. Tegen eind 2019 zullen er ongeveer 230 beren in test zitten. Na het beschikbaar stellen van de kraamstalgegevens en karkasgegevens in 2018, zijn sinds maart 2019 ook de voederconversie en groeiresultaten beschikbaar. Van de 123 eindberen die in de tool te raadplegen zijn, vind je van 89 eindberen ook voederconversie- en groeiresultaten terug. Voor de eerste keer in Vlaanderen is het hiermee dan ook mogelijk om voor deze economisch belangrijke parameters een objectieve vergelijking te maken tussen eindberen beschikbaar op de Vlaamse markt. VPF, RA-SE genetics en AWE gingen reeds akkoord dat de resultaten van hun geteste beren met naam en toenaam op de website gepubliceerd worden. Varkenshouders die graag de benchmark ruimer zouden zien kunnen bij de andere fokkerijorganisaties of hun KI-centra pleiten voor deelname aan deze door de sector gefinancierde mogelijkheid.

Huidige top 5 van eindberen

Een ranking maken van de topberen op vlak van groei of voederconversie kan eenvoudig in de tool. Surf naar https://testwerking.ilvo.be en klik op de balk. Je kan dan de gewenste parameter selecteren uit de keuzelijst (zie groene pijl op Figuur 1). De tool rangschikt dan de beste eindbeer voor deze parameter bovenaan en de minst goede eindbeer onderaan. Bijkomend kan je de resultaten nog filteren op KI-station, fokkerij-organisatie en actieve beren (zie oranje pijl op Figuur 1). Zo bekom je bijvoorbeeld de top 5 van geteste eindberen voor voederconversie die nog steeds beschikbaar zijn in Vlaamse KI-centra: Vumar Van de Kappellenhoek, Rum, Valere Van ’t Lindenerf, Uvos en Vladimir Van ’t Loonderhof, allen VPF beren. Dezelfde oefening voor vleesvarkensgroei geeft volgende top 5: op 1 RA-SE Genetics eindbeer MA212, gevolgd door de VPF eindberen Weda, Uvos, Vaan Van de Janshoek en Vivus. Doe zelf maar eens de test welke eindberen de hitlijst aanvoeren wat betreft vleespercentage. Je zal merken dat deze top 5 er weer helemaal anders uitziet!

Figuur 1: Door een parameter te selecteren uit de keuzelijst (groene pijl), krijg je een ranking van boven naar onderen voor deze parameter. Bijkomend kan je selecteren om enkel actieve beren weer te geven en opgeruimde beren uit te sluiten (oranje pijl).

Figuur 1: Door een parameter te selecteren uit de keuzelijst (groene pijl), krijg je een ranking van boven naar onderen voor deze parameter. Bijkomend kan je selecteren om enkel actieve beren weer te geven en opgeruimde beren uit te sluiten (oranje pijl).

Vervolgens kan je interessante eindberen selecteren uit de keuzelijst (zie oranje pijl op Figuur 2) en ze vergelijken op tal van andere parameters (zie groene pijl op Figuur 2). Elke eindbeer wordt voorgesteld door een kleurcode in de balkjesfiguur. De eindberen staan van links naar rechts gerangschikt, met de best scorende eindberen uiterst rechts. In dit voorbeeld selecteerden we de 4 beste eindberen voor voederconversie en onmiddellijk valt het op dat elke eindbeer zijn sterke en zwakke punten heeft.

Figuur 2: De geselecteerde beren (oranje pijl) kunnen onderling en ten opzichte van de totale geteste populatie worden vergeleken per parameter (groene pijl), zoals voederconversie, groei, aantal gespeende biggen per worp.

Figuur 2: De geselecteerde beren (oranje pijl) kunnen onderling en ten opzichte van de totale geteste populatie worden vergeleken per parameter (groene pijl), zoals voederconversie, groei, aantal gespeende biggen per worp.

Tot 30 euro extra per vleesvarkensplaats per jaar

De ILVO testwerking tool maakt het mogelijk om doordachte keuzes te maken zodat je als varkenshouder een maximale opbrengst uit je vleesvarkens kan halen. Zo becijferde ILVO door de technische cijfers van 2 geteste eindberen in de www.slachtdoordacht.be tool te integreren, dat een meeropbrengst tot 30 euro per vleesvarkensplaats per jaar mogelijk is door de juiste eindbeer te kiezen.

Figuur 3: ILVO becijferde dat bij het gebruik van 2 verschillende eindberen, er een verschil in opbrengst mogelijk is van 30 euro per vleesvarkensplaats per jaar.

Figuur 3: ILVO becijferde dat bij het gebruik van 2 verschillende eindberen, er een verschil in opbrengst mogelijk is van 30 euro per vleesvarkensplaats per jaar.

Wil je zelf meehelpen aan dit verhaal?

Momenteel worden de eindberen getest op 2 praktijkbedrijven. Om de testcapaciteit te verhogen, is ILVO op zoek naar een derde praktijkbedrijf:

  • Heb je een vrije eindbeerkeuze?
  • Lever je aan slachthuis dat werkt met het classificeringstoestel Autofom III?
  • Werk je met Ceres als boekhoudprogramma?
  • Kan je de voederopname opvolgen per hok of per maximum 50 dieren?
  • Wil je je collega’s varkenshouders helpen door extra gegevens van je biggen en vleesvarkens te verzamelen met goed begeleiding vanuit ILVO?

Dan ben jij een ideale kandidaat!

Per afgeleverd vleesvarken ontvang je een vergoeding van 2 euro en per opgevolgde voedereenheid een vergoeding van 22 euro. Stel je je graag kandidaat of wens je uitgebreidere informatie? Neem dan contact op via alice.vandenbroeke@ilvo.vlaanderen.be of 09/272 26 57. Wij komen dan langs om in detail te bespreken wat de extra opvolging van de biggen en vleesvarkens voor jouw bedrijf juist inhoudt en welke begeleiding we jullie daarin bieden.

Tekst: Alice Van den Broeke (ILVO) en Sarah De Smet (Varkensloket)