VARKENSLOKET

Sectorinformatie

 - Technische en economische kengetallen
- Evolutie sector in België
- Consumententrends in België
 

technische en economische getallen

Sectoroverzicht 

Dit hoofdstuk van het landbouwrapport (Dep. Landbouw en Visserij, 2018) beschrijft de Vlaamse varkenssector op structureel, economisch, sociaal, ecologisch en innovatief vlak. In 2017 zijn er volgens de gegevens van Statbel in Vlaanderen 5,7 miljoen varkens: 1,5 miljoen biggen tot 20 kg, 1,2 miljoen varkens van 20 tot 50 kg, 2,7 miljoen vleesvarkens van minstens 50 kg (inclusief reforme zeugen en beren) en 0,4 miljoen fokvarkens van minstens 50 kg. In 2017 worden op 16% van alle Vlaamse landbouwbedrijven, ofwel op 3.790 bedrijven varkens gehouden. 9% van de Vlaamse landbouwbedrijven (2111 bedrijven) zijn gespecialiseerde varkensbedrijven.

Een recent sectoroverzicht met structurele, economische, sociale en milieu-kenmerken van de Vlaamse varkenshouderij vindt u op de volgende pagina (Dep. landbouw en Visserij). 

Op de website van het Dep. Landbouw en Visserij en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vindt u ook informatie betreffende de biolandbouw: sectoroverzicht biolandbouw, aantal biologische landbouwbedrijven en aantal dieren in de biologische veehouderij

Bedrijfseconomische en technische resultaten 

Het rapport Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw (Dep. landbouw en Visserij, 2015) geeft een overzicht van opbrengsten, kosten en marges in de land- en tuinbouwsector voor de periode van 2009 tot 2013. De resultatenrekeningen voor de varkenshouderij vindt u op de pagina's 20-28.

De tabel Bedrijfseconomische resultaten dierlijke producten (xls bestand) geeft een gedetailleerd overzicht van de technische kengetallen, opbrengsten, kosten en marges van de varkenshouderij voor de periode 2009-2019. De resultaten zijn afkomstig van de bedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (Dep. Landbouw en Visserij). Meer weten over de methodologie van het Landbouwmonitoringsnetwerk. 

Marktprijzen (Dep. Landbouw en Visserij)
 • Dashboard varkens
 • Nationale prijs varkenskarkassen en biggen
 • Verwachte prijzen slachthuizen
 • Prijs en prijsvergelijking
 • Prijzen meatindex
 • Prijzen Fenavian-Meatindex-Nederland
 • Prijsevolutie vleeswarenindustrie Fenavian
 • Voederprijzen Belgian Feed Association (BFA) 
   
EU Meat Market Observatory

De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de varkenssector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.


evolutie sector

Vlees, veestapel en slachtingen

Op website van VLAM vindt u feiten en cijfers vinden betreffende vlees en de veestapel

Statistiek Vlaanderen - landbouw in cijfers
 • Veestapel: In 2019 waren er in Vlaanderen ongeveer 5,7 miljoen varkens. Sinds 2005 schommelt het totaal aantal varkens rond 6 miljoen, met een dalende trend sinds 2013. Het aantal zeugen daalt al geruime tijd en lag in 2019 32% lager dan in 2005.West-Vlaanderen kent het hoogste aantal varkens per hectare. Ook in het Meetjesland, het Waasland, de Noorderkempen en Noord-Limburg ligt de veedichtheid varkens eerder hoog. 
 • Landbouwcijfers per provincie en gemeente zijn terug te vinden via de volgende pagina (provincies.in.cijfers.be). 
Slachtingen en varkensindex

Op de website van FOD Economie is een document terug te vinden waarbij de slachtingen vleesvarkens België per maand opgesomd staan. Ook de varkensindex: Vereenvoudigde ratio voor fokvarkensbedrijven, mestvarkensbedrijven en gesloten bedrijven is hier terug te vinden.

 

consumententrends