VARKENSLOKET

MEST/MILIEU

Mestverwerking/-bewerking
Vergisting
Emissies (ammoniak, geur en fijn stof)

Mestverwerking/-bewerking

Vergisting

  • Op 31 januari en 6 februari 2013 werd studienamiddagen georganiseerd rond de implementatie van een vergister op varkensbedrijven. Er werd besloten dat een micro- of pocketvergister nuttig kan zijn, maar niet voor iedereen is weggelegd. Alvorens te investeren in een vergistingsinstallatie dienen eerst alle kosten en baten duidelijk in kaart te worden gebracht. Inagro raadt aan u hierin individueel te laten begeleiden. Vergisting op basis van 100% varkensdrijfmest is momenteel niet mogelijk en afzet voor co-stromen is noodzakelijk.
    Lees het verslag.

Emissies (ammoniak, geur en fijn stof)

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoMoet ik bij een verbouwing van een loods naar een varkensstal de varkensstal ammoniakemissiearm uitvoeren?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoIk heb een vraag in verband met de emissie van ammoniak, geur, fijn stof bij varkens. Voor mijn stageverslag probeer ik te achterhalen met welke waarden men rekent in een MER-rapportage.

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoKan u mij de beschikbare informatie aangaande milderende maatregelen voor geuremissies in bestaande varkensstallen bezorgen?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoEen klant heeft een probleem met zijn biologische luchtwasser. De pH van de luchtwasser stijgt continu. Mag de varkenshouder de biologische luchtwasser aanzuren om de pH op niveau te houden. Wat zou de invloed op de bacteriën zijn? Is het wettelijk toegelaten om een biologische luchtwasser aan te zuren? En is dit ook toepasbaar in de praktijk?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoKan u mij informatie bezorgen over biologische luchtwassers: o.a. de vereisten voor productie en de hoeveelheid spuiwater. Het gaat hier over een bestaande zeugenstal met een kraamhok, dekafdeling en een biggenbatterij. De kraamafdeling van de stal zal worden omgebouwd.

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoIs het op dit moment mogelijk om een nieuwe vleesvarkensstal op stro te bouwen? Ik zou in deze vleesvarkensstal bovendien graag natuurlijke ventilatie toepassen (analoog aan een runder(pot)stal). Het gaat hier over een gangbaar bedrijf voor het afmesten van varkens.

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoEen bestaande stal enkele meters ‘uitbreiden’ zodat hij zijn huidig aantal zeugen kan blijven aanhouden. Onder deze ‘uitbreiding’ zou geen mestput gebouwd worden. Voldoet deze ‘uitbreiding’ aan de wetten van emissiearm bouwen?