VARKENSLOKET

Vraag

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen indien ik hobbyvarkens wil transporteren?

Antwoord

Transport als hobbyhouder

Indien u als hobbyhouder niet zelf kan instaan voor het vervoer van uw dieren, moet u een erkend vervoerder inschakelen om uw dieren te vervoeren (bv. naar het slachthuis). Indien u als veehouder het transport met een eigen voertuig zelf uitvoert binnen een straal van 50 km, heeft u dezelfde verantwoordelijkheden als de vervoerder, zijnde:

  • Het opmaken van het verplaatsingsdocument
  • Het beschikken over een bewijs van het bezit van het voertuig en de dieren
  • Beschikken over de gegevens van de laatste reiniging en ontsmetting

Verplaatsingsdocument

Elk transport van varkens moet worden vergezeld van een verplaatsingsdocument (voormalige laad- en losbon)1. Enkel het bedrijfseigen vervoer van varkens naar een diergeneeskundige praktijk, binnen een straal van 50 km, ontsnapt aan deze verplichting2.

Het verplaatsingsdocument (papier of elektronisch) wordt door de vervoeder opgemaakt in drie exemplaren. Het origineel document vergezelt het transport en de verantwoordelijken van de laad- en losplaats ontvangen elk een kopie. Zowel de vervoeder als de verantwoordelijken bewaren hun exemplaar gedurende vijf jaar.

Als varkenshouder registreert u bovendien de aan- en afvoer in het bedrijfsregister. Hierin worden chronologisch en per week, binnen de 3 dagen na het einde van elke week betreffende het transport, de aan- (de datum van aanvoer, het aantal aangevoerde varkens en hun categorie) en afvoer (de datum van afvoer, het aantal afgevoerde varkens en hun categorie) van de varkens bijgehouden.

  • Bij nationaal transport (binnen België) registreert de vervoerder binnen de 7 dagen na het transport via DGZ of Veeportaal de bewegingsgegevens die zijn vermeld op dit document.
     
  • Bij internationaal transport (import en export) is dit sinds 1 januari 2015 anders1,3. Het is de varkenshouder van het beslag van aankomst (bij import), respectievelijk vertrek (bij export), die verantwoordelijk is voor de registratie van de los- of laadbeweging in de Saniteldatabank. Het maakt hierbij niet uit of het transport door een Belgische of buitenlandse transporteur gebeurt.

1Koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor varkens en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven
2http://www.dgz.be/beperkt-niet-commercieel-vervoer-van-varkens
3http://www.dgz.be/nieuwsbericht/veehouder-zelf-verantwoordelijk-voor-registratie-van-internationaal-transport-van-vark
Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
Versie:
1
Onderwerp:
Transport hobbyvarkens
Datum:
13-04-2015