VARKENSLOKET

Vraag

Welke formaliteiten moet ik in orde brengen om vleesvarkens te (laten) slachten voor eigen consumptie?

Antwoord

Als hobbyhouder mag u maximaal drie vleesvarkens houden.

Bij een hobbyhouder spreken we van een particuliere slachting. Dit is inderdaad een slachting van een varken waarbij het vlees uitsluitend wordt aangewend voor de behoeften van de eigenaar en zijn gezin. Dit houdt in dat dat er geen vlees in de handel mag worden gebracht of aan derden mag worden afgestaan.

Als hobbyhouder heeft u de keuze om de varkens in een slachthuis te laten slachten of thuis te slachten. In beide gevallen moet u zich in uw gemeente éénmalig laten registreren.

Slachthuis

Indien de particuliere slachting in een slachthuis plaatsvindt moeten deze op het moment van afvoer naar het slachthuis worden geïdentificeerd door middel van een vuurresistent identificatiemiddel1.

U heeft hierbij de keuze om de varkens te identificeren via een slachtoormerk (momenteel is hiervoor enkel de slachtclip op de markt) of een klophamerstempel1,2. De klophamerstempel is een identificatiemiddel waarbij de beslagcode onder de vorm van een tatoeage op het varken wordt aangebracht. De klophamerstempel is enkel geldig als het varken naar een binnenlands slachthuis wordt gebracht en is toegestaan bij varkens vanaf 70 kg. De identificatie gebeurt binnen de 5 dagen vóór de afvoer van uw varkens naar het slachthuis. U kan de oormerken en de klophamer bestellen bij Diergezondheidszorg Vlaanderen (078/05.05.23 of via Veeportaal). Vermeld duidelijk dat het gaat om een oormerk om uw varken(s) te laten slachten.

Bij aankomst van het varken in het slachthuis ontvangt u een aangiftebewijs dat u moet bewaren tot het einde van het jaar volgend op de slachting. Bij een particuliere slachting in het slachthuis wordt een keuring van het varken (levend dier en na het slachten) opgelegd.

Thuisslachting

U moet de slachting minimaal 2 dagen voorafgaand aan de thuisslachting in uw gemeente aangeven. Het bekomen slachtbewijs is acht dagen geldig. U zal vervolgens een aangiftebewijs ontvangen dat u tot het eind van het jaar volgend op de slachting moet bewaren. In tegenstelling tot bij een slachting in het slachthuis wordt het varken niet gekeurd.

In de wetgeving is opgenomen dat ervoor moet worden gezorgd dat bij het fixeren, bedwelmen, slachten en doden het dier elke vorm van vermijdbare opwinding, lijden, pijn en verwondingen wordt bespaard. Het is m.a.w. belangrijk dat de persoon die het varken slacht de nodige kennis en vaardigheden bezit om dit doeltreffend uit te voeren. Het proces bestaat uit de volgende stappen: het fixeren van de dieren, bedwelmen (staat van bewusteloosheid), doden en verbloeden van de dieren3. Voor het bedwelmen moet een toegestane bedwelmingsmethode worden gebruikt. In de praktijk betekent dit het gebruik van een penschiettoestel. Kopslagbedwelming met behulp van een hamer is verboden.

Transport

Indien u als hobbyhouder niet zelf kan instaan voor het vervoer van uw dieren, moet u een erkend vervoerder inschakelen om uw dieren te vervoeren (bv. naar het slachthuis). Meer informatie vindt u terug in het antwoord op een eerder gestelde vraag.


1http://www.dgz.be/nieuwsbericht/nieuw-kb-identificatie-registratie-varkens-zorgt-voor-kostenverlaging-de-sector-deel-0
2http://www.dgz.be/identificatie-van-het-varken
3Koninklijk besluit van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden
Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
Versie:
2
Onderwerp:
Slachten hobbyvarkens
Datum:
18-09-2015