VARKENSLOKET

Header_bedrijfsmanagement_sectorinfo

 

technische en economische getallen


Sectoroverzicht

Het tweejaarlijks Landbouwrapport LARA (Agentschap Landbouw & Zeevisserij) werd in 2024 opnieuw uitgebracht. Oudere landbouwrapporten kunnen via volgende pagina's geconsulteerd worden:

Een recent sectoroverzicht varkenshouderij geeft een overzicht van de structurele, economische, sociale en milieu-kenmerken van de Vlaamse varkenshouderij. Verschillende indicatoren op de website geven een analyse van de gehele varkenssector.

 • Productiewaarde varkens. De Vlaamse varkenssector heeft een productiewaarde tussen € 1.277 miljoen en € 1.628 miljoen in de periode 2010-2021. In 2021 daalde de productiewaarde van € 1.465 miljoen tot € 1.277 miljoen, een afname met -13%.
 • Ruimtelijke spreiding varkenssector. De belangrijkste concentraties van de varkenssector bevinden zich in West-Vlaanderen, het noorden van Oost-Vlaanderen, de Noorderkempen en noord-Limburg.
 • Aantal bedrijven met varkens. Bijna 1/7 van de landbouwbedrijven houdt varkens. Het aantal bedrijven met varkens daalt, het gemiddeld aantal varkens per bedrijf stijgt.
 • Energiebalans. Het totale netto primaire energieverbruik door de gespecialiseerde varkenshouders bedraagt 2.287 terra joule (TJ) in 2021.
 • Opbouw van de kosten. Binnen de varkenshouderij nemen in 2021 de nonfactorkosten met ruim € 519.700 het grootste deel van de totale kosten in. De factorkosten liggen bijna met € 93.800 een stuk lager.
 • Financiële inkomensindicatoren. Voor de gespecialiseerde varkensbedrijven schommelt het financieel inkomen in de periode 2012-2021 tussen de € 10.900 en € 131.600 per bedrijf en € 7.200 en € 87.700 per familiale arbeidskracht.
 • Bedrijfseconomische inkomensindicatoren. Het bedrijfsinkomen voor de gespecialiseerde varkensbedrijven schommelt in de periode 2012-2021 tussen de - € 10.200 en € 210.300 per bedrijf en - € 6.700 en € 140.100 per familiale arbeidskracht.
 • Gewasbeschermingsmiddelengebruik. De Vlaamse gespecialiseerde varkensbedrijven kennen in 2020 een geschat gebruik van 0,2 miljoen kg actieve stof aan gewasbeschermingsmiddelen.
 • Watergebruik. Het totale watergebruik in de varkenshouderij in 2019 wordt geschat op 10,5 miljoen m³.


Bedrijfseconomische en technische kengetallen

De website van het Departement Landbouw & Visserij toont de cijfers voor de verschillende bedrijfstakken (fokvarkens, gesloten varkenshouderij, vleesvarkens, vleesvarkens op contract) en biedt een gedetailleerd inzicht in de kosten, marges en technische kengetallen voor de periode van 2009 tot en met 2022. De resultaten zijn afkomstig van bedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (Departement Landbouw & Visserij). Gebruikte methodes en definities voor de resultaten zijn te vinden op de methodologiepagina en het bijhorende document.


Marktinformatie

Op de website van het Departement Landbouw & Visserij kunnen actuele prijzen en marktinformatie en ook publicaties teruggevonden worden. Via de zoekterm ‘Varkens’ in het vak ‘Sector’ kan de informatie voor varken opgevraagd worden:

 • Voortplanting varken: centra. Overzicht van de in Vlaanderen erkende centra voor het winnen en opslaan van levende producten afkomstig van varkens.
 • Voortplanting varken: sperma. Overzicht van de data in verband met spermawinning. Zowel de evolutie van het aantal donorberen en het aantal gewonnen dosissen vers sperma wordt geïllustreerd.
 • Spermacentra varkens jaarrapport 2021. Het jaarrapport over de spermacentra voor varkens bevat naast kengetallen ook toelichting en duiding bij de activiteiten van de centra die in Vlaanderen erkend zijn voor het winnen en opslaan van sperma van varkens.
 • Prijzen van mengvoeders. Hier kan u de recentste marktprijzen van mengvoeders terugvinden.
 • Prijzen van biggen. Hier kan u de recentste marktprijzen van biggen terugvinden.
 • Prijzen van varkens. Hier kan u de recentste marktprijzen van varkens terugvinden.
 • Karkasclassificatie varkens. Hier kan u de recentste cijfers over de indeling van geslachte varkens terugvinden.
 • Prijzen van varkensdeelstukken. Hier kan u de recentste marktprijzen van varkensdeelstukken terugvinden.

Ook volgende documenten en websites tonen relevante marktinformatie (productiecijfers, handel, slachtgegevens) voor de varkenssector.


evolutie sector


Vlees, veestapel en slachtingen

Op de website van VLAM kan u feiten en cijfers betreffende vlees en de veestapel vinden.


Statistiek Vlaanderen - Landbouw in cijfers

Op de website van StatBel kunnen cijfers opgevraagd worden over de Belgische land- en tuinbouwbedrijven en ook over de geslachte dieren. Landbouwcijfers per provincie en gemeente zijn terug te vinden via de pagina van provincies.in.cijfers.be.

In 2022 waren er 5,4 miljoen varkens in Vlaanderen: 1,5 miljoen biggen tot 20 kg, 3,5 miljoen vleesvarkens en 0,3 miljoen fokvarkens. Deze varkens werden op 3183 bedrijven gehouden. De varkensteelt in Vlaanderen is sterk geconcentreerd in West-Vlaanderen, waar 57 % van alle Vlaamse varkens gehouden worden. Ook in een deel van Oost-Vlaanderen en het noorden van Antwerpen en Limburg nemen een belangrijke plaats in voor de varkensteelt.

Veedichtheid_varkens

 Figuur: Veedichtheid van varkens in het Vlaamse Gewest in 2022 (uitgedrukt in aantal varkens per hectare) (Statistiek Vlaanderen - Veestapel)

 

consumententrends

Op de website van VLAM kunnen ook cijfers in verband met consumententrends teruggevonden worden.