VARKENSLOKET

header

 

Alternatieve eiwitbronnen in de veehouderij, wat heeft ILVO te bieden?


Op deze pagina kan u de webinar die op 26 november 2020 doorging herbekijken. De drie video's/presentaties van de webinar werden opgesplitst zodat u deze afzonderlijk kan bekijken. Als u na het bekijken van de video's nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met onderstaande onderzoekers of gebruik de contactpagina.

 

Kunnen veldbonen soja vervangen in bio-leghennenvoeder?

 

 

Methodieken voor het insluiten van nieuwe grondstoffen in varkensvoeder

 

 

Evaluatie van nieuwe eiwitbronnen en beschermde aminozuren voor rundvee via in situ onderzoek

 

 

Projecten: Valgorize - Introsect - Ekopti

 

U bent uiteraard nog steeds van harte welkom bij onze volgende webinars.

 

Antwoorden op de onbeantwoorde vragen tijdens de webinar

Klik op de vragen om de antwoorden te lezen.

We beschikken over specifieke schattingsformules voor het schatten van DVE en OEB van grasklaverkuilen. Voor mengkuilen van 2 verschillende voedermiddelen (bv. gras en leguminosen) dienen de componenten afzonderlijk bemonsterd en geanalyseerd te worden. Vervolgens wordt de eiwitwaarde van de 2 componenten geschat en op basis van de verhouding op DS-basis, waarbij de 2 voedermiddelen ingekuild werden, kan men dan de eiwitwaarde van de mengkuil berekenen.

Vervangen van graskuil door vers gras gaat de DVE-opname verhogen, omdat het DVE-gehalte van vers gras hoger is dan van graskuil, bij een zelfde groeistadium. Tijdens het voordrogen en zeker tijdens het inkuilproces is er een continue eiwitafbraak door bacteriën. Deze afbraak kunnen we afremmen door snel (kunstmatig) te drogen.

Als we er vanuit gaan dat enkel de mengteelt van veldbonen met graan of enkel de biologische soja de enige eiwitbronnen in het voeder zijn, dan kan er per ha ruw eiwit die wordt geproduceerd bij de mengteelt van veldbonen met graan 4 ton eieren geproduceerd worden en bij de biologische soja maar 3 ton eieren. Er zijn dus minder ha nodig van een mengteelt van veldbonen met graan in vergelijking met de teelt van biologische soja om eenzelfde hoeveelheid ei-eiwit aan te zetten. Indien meer info gewenst is, kan u steeds mailen naar info@pluimveeloket.be.