VARKENSLOKET

Header_testwerking_artikel

 

Sinds jaar en dag wordt de Belgische Piétrain door de meeste Vlaamse varkenshouders ingezet. Redenen zijn de goede gunstige voederefficiëntie en de typische heel gespierde bouw, waardoor zijn nakomelingen over een hoog mager vlees percentage en een hoog karkasrendement beschikken. De laatste tien jaar nemen ook tal van andere eindbeerlijnen een deel van het marktsegment over. De Vlaamse varkenssector vroeg daarom ILVO om een transparante en onafhankelijke genetische evaluatie van eindberen van verschillende fokorganisaties te organiseren. Na 5 jaar van resultaten verzamelen, geven we in een korte artikelenreeks korte artikels een overzicht van de prestaties van diverse eindberen voor de belangrijkste kraamstal-, vleesvarkens- en karkasparameters.

De gecorrigeerde gegevens van de ruim driehonderd (af)geteste eindberen zijn voor iedereen toegankelijk via de website https://testwerking.ilvo.be.

Als varkenshouder kan je op deze website via de onderliggende interactieve database "SMARTPIG" beren vergelijken voor de parameters die voor je bedrijfskeuze het belangrijkst zijn. Denk bijvoorbeeld aan voederconversie, aantal levend geboren biggen en/of vleespercentage. Op basis van je geselecteerde parameters krijg je een rangschikking met de beren die het best zijn voor je bedrijfssituatie. Eindberen kunnen ook met elkaar vergeleken worden zoals te zien is in Figuur 1.

Tabblad Smartpig

Figuur 1: tabblad van de interactieve database "SMARTPIG" .

 

Tabel 1 geeft per parameter een overzicht van de gemiddelde gecorrigeerde resultaten van ruim 300 eindberen, evenals de resultaten van de slechtst en de best scorende beer voor de desbetreffende parameter.

Smartpig tool

Tabel 1. Gemiddelde, minimum, maximum van de belangrijkste parameters van alle eindberen, beschikbaar in de SMARTPIG tool (*score van 0 (niet vitaal) tot 5 (erg vitaal), +van geboorte tot slacht)

 

In de volgende artikels gaan we dieper in op de voederconversie en de kraamstalparameters, de evolutie van deze parameters van 2017 tot nu, en welke impact het kiezen voor een goed of minder goed scorende beer voor deze parameters heeft op het economische resultaat.

Meer informatie? Mail naar Alice Van den Broeke

 

Tekst: Alice Van den Broeke (ILVO) en Sarah De Smet (Varkensloket/ILVO Living Lab Veehouderij)