VARKENSLOKET

In het Europese project PPILOW wordt gezocht naar manieren om het dierenwelzijn in de varkens- en pluimveehouderij te verbeteren. 
Om in te schatten welke maatregelen succesvol kunnen zijn, wordt deze survey verspreid. 
Iedereen die een rol speelt in de varkens- of pluimveehouderij wordt uitgenodigd om de survey in te vullen. Dit neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Meer informatie via Laura Van Vooren (laura.vanvooren@bioforum.be)

ppilow