VARKENSLOKET

Laat je coachen via het project “Optimaal Speenmanagement” en streef mee naar gezonde biggen

Pas gespeende biggen maken een moeilijke periode door. Verschillende stressfactoren kunnen in deze periode aanleiding geven tot gezondheidsproblemen en mindere prestaties. Doordat het preventieve gebruik van zinkoxide niet meer toegelaten is sinds 1 januari 2021, moet je als varkenshouder zoeken naar alternatieve maatregelen. Gesteund door het Departement Landbouw en Visserij, startte Inagro samen met verschillende partners het demoproject “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus” op. Via dit project kan je rekenen op begeleiding om de speenperiode vlotter door te komen en te streven naar een gezondere varkensstapel.

Ruimte voor begeleiding van nog 2 bedrijven

Op 1 juli 2020 startte Inagro, samen met DGZ, PVL en UGent (Faculteit Diergeneeskunde en Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen) met een nieuw demoproject. Hierbij willen we varkenshouders die streven naar een betere gezondheidsstatus bij de gespeende biggen, én die willen verminderen in gebruik van antibiotica en/of zinkoxide, begeleiden. Op dit moment hebben al 13 bedrijven zich aangemeld. Wens je ook nog deel te nemen, meld je dan nu aan!

Hoe gaan we te werk?

Via het opsporen van kritische punten in het speenproces definiëren we werkpunten. Dit gaat meestal om aanpassingen in het management. Voorbeelden zijn het opvolgen en bijsturen van de conditie van de zeugen, het herbekijken van het vaccinatieschema of het spenen op een hogere leeftijd. Verschillende kritische punten pakken we één voor één aan. Waar nodig is, kunnen analyses uitgevoerd worden. Tijdens dit project zullen de verschillende projectpartners je coachen om de werkpunten vlot te kunnen uitvoeren. We volgen dit samen met jou en je bedrijfsdierenarts nauwgezet op en communiceren hier regelmatig over.

Gezondere biggen presteren ook beter

Hoe vlotter de biggen opstarten in de biggenafdeling, hoe minder vatbaar ze zijn voor ziektes zoals speendiarree, streptokokkeninfecties of slingerziekte. Doordat de biggen gezonder zijn, zullen ze ook technisch beter presteren. Ook leiden gezondere biggen tot een betere gezondheid van het hele bedrijf. Dit rendeert ook in de economische resultaten, niet alleen in de biggenafdeling, maar ook bij
de vleesvarkens.

Geïnteresseerd?

Wil je het antibioticagebruik en/of het gebruik van zinkoxide op jouw bedrijf verminderen en zo de gezondheid en de prestaties van de gespeende biggen verbeteren? Aarzel dan niet en schrijf je nu in voor deze begeleiding!

Meer informatie? mail naar info.varkenshouderij@inagro.be of bel 051/27.32.28