VARKENSLOKET

Actieve varkenshouders kunnen tot uiterlijk 28 november een liquiditeitsbescherming aanvragen. Varkenshouders die sinds 2005 een varkensbedrijf hebben overgenomen of geïnvesteerd hebben in een duurzaam stalconcept kunnen een toelage krijgen. Of u in aanmerking komt en hoeveel de steunomvang bedraagt, kan u lezen op volgende webpagina.