VARKENSLOKET

 roadmap   logo

In het kader van het Europese ROADMAP-project gaat ILVO de komende drie jaar op zoek naar barrières die een verminderd antibioticagebruik in de Vlaamse varkenssector in de weg staan. Daarnaast werkt ILVO samen met DGZ en stakeholders uit de voedselketen om economisch haalbare oplossingen te ontwikkelen en te testen die aangepast zijn aan de Vlaamse varkenssector. Zo wil ILVO bijdragen tot een vermindering van de afhankelijkheid van antibiotica in de varkenshouderij.

Om de hinderpalen voor een vermindering van het antibioticagebruik en de opportuniteiten voor verandering te identificeren, wil ILVO de technische en economische aspecten van antibioticagebruik in kaart brengen via interviews. Hiervoor zijn we op zoek naar varkenshouders (gesloten bedrijven en vleesvarkensbedrijven) die willen deelnemen aan een interview over diergezondheid in het algemeen, en over antibioticagebruik in het bijzonder.

Bij interesse of vragen, gelieve contact op te nemen met Fanny Baudoin via e-mail (Fanny.baudoin@ilvo.vlaanderen.be) of via telefoon (0488953131).

Binnen ROADMAP werken DGZ en ILVO case-studies uit voor de Vlaamse varkens- en vleeskalverhouderij om verder te helpen om verantwoord om te gaan met antibiotica. In de zoektocht naar innovatieve oplossingen benaderen we de volledige keten. DGZ en ILVO nodigen de betrokken stakeholders uit om mee op zoek te gaan naar oplossingen. Er wordt gefocust op strategieën waarin de samenwerking tussen de verschillende stakeholders, dierenartsen en veehouders centraal staat. Want alleen door een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen kan een verstandig antibioticagebruik gerealiseerd worden.

Het ROADMAP-project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817626.