VARKENSLOKET

Nieuws

GEZOCHT: Projecten rond samenwerking tussen boer en burger

Oproep voor landbouwers: projecten die samenwerking tussen boer en burger mogelijk maakt

Vanuit het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP) doet ILVO met de operationele groep ‘boeren en burgers’ een oproep aan landbouwers naar projecten die boer-burger samenwerking mogelijk maakt.

Enkele voorbeelden van zo’n samenwerkingen zijn: burgers die samenwerken met het landbouwbedrijf (bv. vrijwilligers, vzw), schoolkinderen die lessen krijgen op het landbouwbedrijf, coöperaties tussen boeren en burgers, via landbouw bijdragen aan het welzijn van de burgers (groene zorg), enzovoort. Kortom, samenwerkingen waarbij zowel de boer als de burger voordelen uit kan halen.

We zijn ervan overtuigd dat er bij jullie ook heel wat ideeën leven rond boer-burger samenwerkingen. Daarom deze oproep naar nieuwe en toekomstgerichte projecten die boeren en burgers verbinden.

Om de projecten te realiseren wordt er een totaal budget van 20.000€ toegekend. Het budget zal worden verdeeld over ten minste twee projecten.

Bekijk de template voor het projectvoorstel. Schrijf hier je ideeën neer. Verdere praktische uitleg kan je terugvinden in het document.

EU Financing

 

Oproep deelname: Gebruik minder antibiotica op je bedrijf dankzij ROADMAP!

Gebruik minder antibiotica op je bedrijf dankzij ROADMAP

roadmapWord je geconfronteerd met een hoog antibioticagebruik in de biggenafdeling en willen jij en je dierenarts een coach inschakelen om jullie hierbij te begeleiden? Neem deel aan het ROADMAP project en krijg een uitgebreide individuele begeleiding inclusief onderzoeken. Dankzij de tussenkomst van ROADMAP zijn de kosten voor de varkenshouder deels vergoed door het project. Interesse? Schrijf dan snel in want de plaatsen zijn beperkt!

Wat houdt deelname in?

Eens je ingeschreven bent, plannen we eerst een verkennend bezoek samen met je bedrijfsdierenarts. Daarbij bespreken we het verloop en bepalen we samen voor welk onderdeel van het project jouw bedrijf in aanmerking komt:

  • de weerbaarheid van de pas geboren biggen (biestmanagement)
  • onderzoek naar de aanwezigheid van infecties bij de zuigende of gespeende biggen
  • reiniging en ontsmetting (infectiedruk)

Hierna volgt een begeleiding aangepast aan het gekozen traject en de noden van jou en je bedrijf. Samen nemen we het antibioticagebruik op je bedrijf onder de loep en trachten het te reduceren met het oog op een betere gezondheid. Uiteraard houden we hierbij steeds rekening met de praktische en financiële mogelijkheden.

Wens je meer info of heb je interesse om deel te nemen?

Contacteer een van de varkensdierenartsen van DGZ: