VARKENSLOKET

Nieuws

04/2021 - Nieuwe rekenregels voor varkensvoer in CVB voedertabel

Op basis van verteringsonderzoek met groeiende varkens heeft CVB geactualiseerde rekenregels opgesteld voor het berekenen van netto energiewaarden van voedermiddelen voor groeiende varkens. Met deze nieuwe rekenregels kunnen rantsoenen voor varkens nauwkeuriger worden geformuleerd waardoor een hoger rendement en lagere milieuverliezen aan stikstof en fosfaat gerealiseerd kunnen worden. In de CVB Veevoedertabel zijn drie nieuwe voedermiddelen opgenomen, namelijk: erwtenvezels, vloeibaar erwteneiwit en erwtencrème.

Resultaten van twee grote onderzoeksprojecten waarin met name de energiewaarde van vochtrijke voedermiddelen voor varkens zijn onderzocht, zijn toegevoegd aan de bestaande dataset van verteringsgegevens van voedermiddelen voor varkens. Op basis van deze uitgebreide dataset zijn de rekenregels van 111 droge en 34 vochtrijke diervoeders voor varkens geactualiseerd. 

Daarnaast is er nu een energiewaardering voor varkens beschikbaar voor 3 nieuwe vochtrijke voedermiddelen, namelijk erwtenvezels, vloeibaar erwteneiwit en erwtencrème. Verder zijn de rekenregels voor zetmeel aangepast. 

Deze maand wordt de update van de CVB Veevoedertabel gepubliceerd. De laatste actualisatie was van december 2019. De geactualiseerde CVB Veevoedertabel is beschikbaar via www.cvbdiervoeding.nl onder het tabblad ‘CVB producten’.

Vanaf halverwege 2020 valt het CVB programma onder de verantwoording van de Stichting CVB. Wageningen University & Re en ILVO voeren het programma uit.

Contactpersonen:

  • Wouter Spek, onderzoeker diervoeding, Wageningen UR Livestock Research, 0317-486123, wouter.spek@wur.nl
  • Dorien van Wesemael, onderzoeker voederwaardering, ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), +32 9 272 26 64, dorien.vanwesemael@ilvo.vlaanderen.be

Agroforestry 2025

Voor het recent gestarte VLAIO project ‘Agroforestry 2025’ zoekt ILVO enthousiastelingen die graag mee brainstormen rond de knelpunten en opportuniteiten van bomen of struiken in de uitloop bij varkens. We zijn op zoek naar diverse schakels in de keten: varkenshouders, slachters, verwerkers, etc. Iets voor jou? Schrijf je in door een mailtje te sturen naar laure.triste@ilvo.vlaanderen.be en je ontvangt een uitnodiging in de loop van maart. Na een algemene sessie waar verschillende sectoren (grote & kleine herkauwers, varkens en pluimvee) aanwezig zullen zijn, gaan we specifieker aan de slag met de uitkomsten van de brainstorm.

agroforestry

02/2021 - Gezocht: varkenshouders voor interviews over diergezondheid en antibioticagebruik

In het kader van het Europese ROADMAP-project gaat ILVO de komende drie jaar op zoek naar barrières die een verminderd antibioticagebruik in de Vlaamse varkenssector in de weg staan. Daarnaast werkt ILVO samen met DGZ en stakeholders uit de voedselketen om economisch haalbare oplossingen te ontwikkelen en te testen die aangepast zijn aan de Vlaamse varkenssector. Zo wil ILVO bijdragen tot een vermindering van de afhankelijkheid van antibiotica in de varkenshouderij.

Om de hinderpalen voor een vermindering van het antibioticagebruik en de opportuniteiten voor verandering te identificeren, wil ILVO de technische en economische aspecten van antibioticagebruik in kaart brengen via interviews. Hiervoor zijn we op zoek naar varkenshouders (gesloten bedrijven en vleesvarkensbedrijven) die willen deelnemen aan een interview over diergezondheid in het algemeen, en over antibioticagebruik in het bijzonder. Bij interesse of vragen, gelieve contact op te nemen met Fanny Baudoin via e-mail (Fanny.baudoin@ilvo.vlaanderen.be) of via telefoon (0488953131).
 

02/2021 - Oproep deelname: demoproject 'Optimaal Speenmanagement'

Laat je coachen via het project “Optimaal Speenmanagement” en streef mee naar gezonde biggen

Pas gespeende biggen maken een moeilijke periode door. Verschillende stressfactoren kunnen in deze periode aanleiding geven tot gezondheidsproblemen en mindere prestaties. Doordat het preventieve gebruik van zinkoxide niet meer toegelaten is sinds 1 januari 2021, moet je als varkenshouder zoeken naar alternatieve maatregelen. Gesteund door het Departement Landbouw en Visserij, startte Inagro samen met verschillende partners het demoproject “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus” op. Via dit project kan je rekenen op begeleiding om de speenperiode vlotter door te komen en te streven naar een gezondere varkensstapel.

Lees er hier alles over.

Meer informatie? mail naar info.varkenshouderij@inagro.be

01/2021 - Nieuwsbrief Varkensloket

De nieuwsbrief van januari werd eind januari verstuurd en behandelt de volgende onderwerpen:

  • eindbeerkeuze
  • immunocastraten
  • ILVO webinars veehouderij
  • kraamopfokhokken
  • varkenshouders gezocht

U kan zich nog steeds inschrijven voor de volgende nieuwsbrieven om er telkens als de eerste bij te zijn.