VARKENSLOKET

Nieuws

Bevraging varkenshouders over elektronische oormerken bij (vlees)varkens

varken

In het kader van een projectaanvraag rond individuele opvolging van (vlees)varkens en het gebruik van een reader in het slachthuis toetsen we de interesse en redenen van gebruik van individuele opvolging van varkensgegevens via elektronische oormerken af bij varkenshouders. Elektronische oormerken zijn oormerken die een kleine elektronische zender bevatten met een unieke code waarmee elk varken individueel geïdentificeerd kan worden. Met een vaste, mobiele of handheld reader kan de identiteit van het varken op elk gekozen moment uitgelezen worden (bijvoorbeeld bij verplaatsen naar een andere locatie, in een voederstation, bij het wegen, bij het geven van medicatie, in het slachthuis, enzovoort). Dit kan gebruikt worden om op een eenvoudige manier gegevens van elk individueel varken bij te houden en te verwerken om zo het management van het bedrijf te helpen sturen.

Klik hier om de bevraging in te vullen.

Contactgegevens: Chari Vandenbussche - 09 272 27 46 - chari.vandenbussche@ilvo.vlaanderen.be

qr

10/20 - Nieuwsbrief oktober

In de nieuwsbrief van oktober kan men meer lezen over alternatieven voor onverdoofd castreren, strategieën om berengeur te reduceren, de bioveiligheid enzovoort. Bovendien worden biologische varkenshouders gezocht om de welzijnsapp te testen en worden de Webinars van het najaar 2020 aangekondigd. Hier kan u deze nieuwsbrief opnieuw lezen.

10/2020 - Gezocht: Vleesvarkenshouders (biologisch of vrije uitloop) voor het testen van een app

varkens

Voor het Europese PPILOW project is een app ontwikkeld waarmee varkenshouders van biologische en vrije-uitloopbedrijven het welzijn van hun eigen dieren kunnen monitoren. De app geeft geautomatiseerde feedback die kan helpen bij het verbeteren van het welzijn van je dieren, biedt de mogelijkheid om je resultaten anoniem te vergelijken met andere boeren en kan een goede marketingtool zijn om aan de consument te laten zien dat je bedrijf zich bezighoudt met dierenwelzijn. 

Wij zijn op zoek naar vleesvarkenshouders die willen deelnemen aan de studie die het effect van de app zal onderzoeken gedurende 2 jaar en die eind 2020 zal worden opgestart. De deelnemende varkenshouders zullen aan het einde van de studie een kleine financiële vergoeding ontvangen. Wil je meer info? Neem dan contact op met Evelien Graat via evelien.graat@ilvo.vlaanderen.be.  

Vlag Dit project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr.  816172.

10/2020 - Enquête reductie antibioticagebruik

DISARM is geïnteresseerd in jullie mening over obstakels in de praktijk en nood aan onderzoek of regelgeving wat betreft de reductie van het antibioticumgebruik in de veehouderij om antibioticumresistentie tegen te gaan.

Gelieve onze korte enquête (slechts 5 minuten) in te vulllen.

Alvast bedankt!

disarm

07/2020 - Onderzoek: Alternerend zogen in de kraamstal

Meer biggen per toom betekent een grotere competitie aan de uier waardoor de zwakkere biggen minder biest kunnen opnemen. Maar net deze biestopname is cruciaal voor de overleving en de immuniteitsopbouw. Alternerend zogen - dit is het tijdelijk afzonderen van de sterkere biggen om de zoogkansen van de zwakkere biggen te stimuleren - toepassen is een mogelijkheid om de biestopname van ieder big te verzekeren.

Universiteit Gent is op zoek naar varkenshouders die alternerend zogen willen toepassen bij een tiental tomen op hun bedrijf. Dit om het concept ervan te verfijnen. De biggen worden hiervoor individueel opgevolgd van de geboorte tot aan spenen. Als varkenshouder volg je de kengetallen op en deel je je ervaringen over het concept.

Interesse om deel te nemen of wens je meer info? Contacteer dan Mario Vandaele via Mario.Vandaele@UGent.be of 0471 59 28 84

09/2020 - Korte bevraging - waterbeschikbaarheid en -kwaliteit op je bedrijf

Voldoende drinkwater van een goede kwaliteit is van groot belang op het bedrijf. Er wordt gebruik gemaakt van diverse waterbronnen en vaak is een vorm van waterbehandeling nodig. Maar hoeveel kost dat (behandeld) water nu eigenlijk? Inagro berekent voor jou o.b.v. investerings-, verbruiks- en onderhouds-kosten hoeveel jouw water kost per m³ en vergelijkt dit met de kostprijs van leidingwater in jouw streek. Voor meer info: contacteer An Cools.

Klik hier om de enquête in te vullen.

Bedankt voor uw deelname!