VARKENSLOKET

MEST/MILIEU

Mestverwerking/-bewerking
Vergisting
Emissies (ammoniak, geur en fijn stof)

Mestverwerking/-bewerking

Vergisting

  • Op 31 januari en 6 februari 2013 werd studienamiddagen georganiseerd rond de implementatie van een vergister op varkensbedrijven. Er werd besloten dat een micro- of pocketvergister nuttig kan zijn, maar niet voor iedereen is weggelegd. Alvorens te investeren in een vergistingsinstallatie dienen eerst alle kosten en baten duidelijk in kaart te worden gebracht. Inagro raadt aan u hierin individueel te laten begeleiden. Vergisting op basis van 100% varkensdrijfmest is momenteel niet mogelijk en afzet voor co-stromen is noodzakelijk.
    Lees het verslag.

Emissies (ammoniak, geur en fijn stof)