VARKENSLOKET

ZELFVERMARKTEN VIA PIGFIJN EN KLEIN GISTELGOED

De studienamiddagen ‘Nichemarkten en alternatieve afzet van varkensvlees’ (november 2015) focusten ondermeer op het vermarkten van de eigen producten via een label. Een praktijkvoorbeeld haalden we bij PIGfijn en Klein Gistelgoed van Christophe en Griet Decaigny-Brille.

In 2004 namen Christophe en Griet het varkensbedrijf van Christophe’s ouders over in Izegem. Na het uitbreiden van de zeugenstapel telt het bedrijf sinds 2009 een 350-tal zeugen die worden gehouden in een vierwekensysteem. De drachtige zeugen worden in groepshuisvesting gehouden op stro of vlaslemen. Het bedrijf telt 1200 vleesvarkensplaatsen. De biggen worden gecastreerd met pijnbestrijding.

Omdat Christophe zich meer wil toeleggen op het vermarkten wordt de zeugenstapel binnenkort afgebouwd tot 280 dieren. Tegelijkertijd zal er worden overgeschakeld van het vierweken- naar het driewekensysteem. Deze overschakeling laat een betere werkspreiding toe waardoor er meer tijd kan worden vrijgemaakt om zich toe te leggen op het zelfvermarkten. Er komen zo minder biggen in de directe verkoop terecht, wat gezien de huidige biggenprijzen niet interessant is. Ook draait men optimaler in de vleesvarkensafdeling doordat de biggen drie weken langer in de biggenbatterij blijven, wat de omlooptijd in de vleesvarkensafdeling verkort. Er zijn geen nieuwe investeringen nodig omdat er bij de bouw van de nieuwe kraamstal in 2009 reeds twee afdelingen kraamhokken werden voorzien.

Bedrijfsvisie en strategie: “Zoveel mogelijk onafhankelijk werken van derden”

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk onafhankelijk te werken van derden. Op het bedrijf mengt men al geruime tijd de eigen voeders die in overleg met een nutritionist worden samengesteld. Een eigen zeugenlijn werd uitgebouwd met Topigs 20-genetica in combinatie met York en Landras. Bij de eindbeerkeuze wordt voornamelijk gefocust op een goede conformatie en slachtkwaliteit. Ook de eigen en externe mest worden verwerkt, weliswaar door Christophe’ s vader. Door een opportuniteit die zich een 11-tal jaren geleden voordeed, maakt het zelfvermarkten ook deel uit van de bedrijfsactiviteiten. Enerzijds sinds 2007 via het label PIGfijn, een B2B (business to business)-model waarbij varkens via de groothandel aan lokale slagers en traiteurs worden geleverd. En anderzijds via varkenshoeve Klein Gistelgoed, een B2C (business to consumer)-model, waarbij sinds 2014 diepgevroren vleescolli’s worden verkocht.

PIGfijn - een verbeterd klassiek product

De aanzet voor de opstart van PIGfijn was de vraag van een groothandelaar die in 2004 die op zoek was naar varkens met een ‘constante’ kwaliteit. Na enkele jaren samenwerking startte Christophe in 2007 PIGfijn op. Doelgroep van het label zijn lokale slagers en traiteurs die smaak belangrijker vinden dan prijs. De groothandelaar komt twee keer per week varkens ophalen. Door de 1-op-1 relatie kan er gemakkelijk worden ingespeeld op feedback van de klanten.

Binnen het label gaat het om een “verbeterd klassiek product”. Een goede vleeskwaliteit is de voornaamste focus. Enkel zeugen afkomstig van eigen opfok worden geselecteerd. Het bedrijfseigen voeder bestaat uit een mengsel van maïs, tarwe en gerst, aangevuld met een eiwitkern. Indien gewenst, kan dit op vraag van de klant worden aangepast.

“Na 11 jaar is de speeltijd voorbij – focus op zelfvermarkten”

Bij de opstart koos Christophe ervoor om het label langzaam te laten evolueren. De huisstijl en website (www.PIGfijn.be) werden low-budget en eenvoudig gehouden zonder het aanpreken van een marketingbureau. Het label wordt gepromoot via een folder/poster in de verkooppunten en via beurzen. Op www.pigfijn.be worden enkel slagers vermeld die 100% PIGfijn-vlees afnemen. In de toekomst zal Christophe zelf meer tijd vrijmaken om zelf met zijn ‘product’ de baan op te gaan.

Klein Gistelgoed: “Als varkenshouder verkoop je varkens, in thuisverkoop verkoop je vlees”

Aanleiding van dit recentere initiatief (2014) is de regelmatige vraag van buurtbewoners en kennissen naar bepaalde delen van het varken. Er werd beslist om diepgevroren pakketten vlees (van een 8-tal kg) te verkopen. De investeringskost (aankoop diepvries) is bijgevolg gering. Een varken wordt pas geslacht als 8 pakketten werden verkocht. Momenteel wordt het maken van pakketten nog uitbesteedt aan een zelfstandige slager, maar Christophe volgt een opleiding slager om zo in de toekomst de productontwikkeling van de colli’s verder op punt te zetten.

Belangrijk om te benadrukken is dat de communicatie zich rechtstreeks richt tot de consument via o.a. sociale media (facebook), www.kleingistelgoed.be, folders en www.100%westvlaams.be, Het creëren van een hoge betrokkenheid en vertrouwen  via het vertellen van een goed verhaal en een bedrijfsbezoek (zeugen op stro of vlaslemen) zijn heel belangrijk.

Enkele tips voor starters

Tot slot gaf Christophe enkele aandachtspunten mee voor het opstarten van een eigen label:

  • Zorg dat uw concept en product volledig op punt staan
  • Laat uw product rustig evolueren en stuur bij waar nodig
  • Sta stil bij wat de consument wil en hou rekening met de feedback van klanten
  • U moet de baan kunnen en willen opgaan
  • Blijf continu in de belangstelling
  • Wat u doet moet van economische betekenis zijn voor het bedrijf. Zorg voor een economische meerwaarde door voldoende varkens te vermarkten in functie van de bedrijfsgrootte
  • Zet voldoende in op het verhaal (storytelling) achter uw product: over welk product gaat het, waar worden de varkens gekweekt, door wie worden ze verdeeld en waar worden deze verkocht
  • Prijs uzelf niet uit de markt. Bij de groothandelaar wordt gewerkt met een percentage bovenop de marktprijs. Leg voor de consument de prijs vast op basis van een kostprijsberekening plus een marge.