Diergezondheid bovenaan onderzoeksagenda - Varkens geschikt voor transport? - Recente ILVO-onderzoeksbevindingen - Elektronische identificatie - Hoestmonitoring

Agenda

Heropfrissingscursus 'Optimaal vaccinatiebeleid'
Torhout – 31 januari en 7 februari (namiddag)
Sint-Niklaas – 7 en 14 februari (namiddag)
Bocholt – 14 en 21 februari (avondeditie)
Bekijk het programma met inschrijvingsmogelijkheid

Agridagen - 16, 17 en 18 februari 2018
Bezoek ons op de Agridagen in Ravels. U vindt ons terug op stand 2111 (hal 2).

Inspiratiedag VIC Sterksel (Nederland) - 27 maart 2018
Bekijk de uitnodiging

Nieuw op de website

Diergezondheid bovenaan de onderzoeksagenda en activiteiten in 2018
“Graag meer onderzoek en praktische kennis rond alternatieven voor antibiotica, rond vaccinatiestrategieën en rond varkensgerelateerde ziektekiemen”. Diergezondheid was hét antwoord dat door de Vlaamse varkenshouders het meest werd aangekruist in een grootscheepse enquête van het Varkensloket. Dit werd doorgespeeld aan de leden van het Praktijkcentrum Varkens. In de sectoradviesactiviteiten (vroeger voorlichting genoemd) in 2018 focussen het Varkensloket, Departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum Varkens in het bijzonder op de bestaande kennis over het thema diergezondheid. Dit onder de noemer Gezonde Varkens - Gezond Bedrijf. Een cursus optimaal vaccinatiebeleid, een inspiratiedag naar VIC Sterksel en een brochure kraamstalmanagement zijn alvast gepland (zie ook bovenaan deze nieuwsbrief).
Lees het persbericht.

                                          

Mik op de gewenste gewichtsvork van je slachthuis voor het optimaal afleveren van je vleesvarkens

"De gewenste gewichtsvork van een varkenskarkas in het slachthuis wordt door de varkenshouder best nauwkeurig benaderd, wil hij een hoger rendement halen", zegt onderzoeker Frederik Leen aan het einde van zijn doctoraatstudie over het optimaal slachtgewicht. De afnemer van varkenskarkassen betaalt binnen de door hem gewenste gewichtsvork immers een betere - maximale - prijs. Als je het als varkenshouder praktisch georganiseerd krijgt, heeft het economisch zin om de sneller groeiende varkens eerder aan het slachthuis te leveren en de lichtere varkens uit het hok nog te laten zitten.
Meer weten? Lees het persbericht.

Recente ILVO-onderzoeksbevindingen - presentaties en videofragmenten

Hoe kunnen we de stikstofefficiëntie van vleesvarkens maximaliseren? Welke maatregelen kunnen het voorkomen van berengeur reduceren? Voeder ik het best meel of pellets aan mijn varkens? Welke factoren beïnvloeden de voederconversie? Een greep uit de topics die tijdens de studievoormiddag ‘ILVO-onderzoek in de varkenshouderij’ in oktober 2017 werden bediscussieerd.

Bekijk de conclusies, hand-outs en videofragmenten via www.varkensloket.be/studiedagonderzoeksresultaten2017/.

 
Varkens al dan niet geschikt voor transport? - richtlijnen

De Europese Commissie werkte een brochure uit met richtlijnen/foto’s betreffende welke varkens al dan niet geschikt zijn voor transport. Varkens mogen enkel worden vervoerd als het transport geen extra lijden met zich meebrengt. Ze moeten aldus gezond zijn en zonder pijn kunnen lopen. Ook varkens met grote wonden of een prolaps, of dieren in een vergevorderd stadium van de dracht zijn per definitie niet geschikt voor transport.

 

Varkens houden met intacte staarten - EU meeting
Doel van de meeting (28-30 november 2017) was om informatie uit te wisselen over Europese initiatieven die genomen worden om staartbijten en het couperen van staarten te reduceren. De brochure ‘Een eind maken aan couperen-waarom hebben mijn varkens last van staartbijten?’ gaat in op het optimaliseren van 6 sleutelfactoren - verrijkingsmateriaal, stalklimaat, gezondheid, competitie, voedersamenstelling en hokindeling - om bijtgedrag te doen afnemen.
De presentaties (in Engels) van de meeting vindt u terug op de CIRCABC-website.


Enkele recent beantwoorde vragen
Eén van onze kerntaken is het beantwoorden van vragen vanuit de sector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug.

Heeft u ook een vraag? Onze contactgegevens vindt u onderaan de nieuwsbrief.

Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Aan de slag met elektronische oormerken
Dit voorjaar startte het demonstratieproject ‘Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij’. Doel van het project is om met een minimum aan inspanning de mogelijkheden van elektronische identificatie, zoals het gedetailleerder opvolgen van technische kengetallen (dagelijkse groei, karkaskwaliteit en voederconversie) en het specifieker ingrijpen op de bedrijfsvoering, te demonstreren op praktijkbedrijven. De prestaties van de dieren worden gekoppeld aan hun afstamming (zeug en beer). De eerste nieuwsbrief (pdf) informeert u over de specifieke projectinhoud en -partners. 

Hoest monitoren bij vleesvarkens
In mei 2017 startte het demonstratieproject ‘gezondheidsmonitoring via geluidtechnologie bij vleesvarkens’. Tijdens het project zullen de mogelijkheden van smart farming technologie (hier hoestmonitoring) worden gedemonstreerd op 10 vleesvarkensbedrijven. Via in de stal geïnstalleerde systemen worden de varkensgeluiden continu geregistreerd en aldus de respiratoire gezondheid gemonitord. Bij een verandering in de respiratoire gezondheid wordt de varkenshouder vroegtijdig gealarmeerd.
Meer informatie over het projectuitvoering en -partners vindt u in de eerste nieuwsbrief (pdf) en op de volgende webpagina.

Het varkensloket

Wat is het Varkensloket?
Het Varkensloket werd in 2012 opgericht als één van de maatregelen van het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is het kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u onderzoeksresultaten in klare taal - info over demonstratieprojecten - rekenmodules - praktische tips - een agenda met studiedagen, demodagen en workshops – verslagen en presentaties van studiedagen – gestelde vragen/antwoorden van collega-varkenshouders en nieuwe ontwikkelingen binnen de sector.

Vragen?
Heeft u een vraag over de varkenshouderij? Stel deze via het contactformulier, telefonisch (09/ 272. 26.67) of via info@varkensloket.be. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Recente onderzoeksbevindingen - Varkens geschikt voor transport? - Castratie – Hoestmonitoring - 

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief