VARKENSLOKET

OMGEVINGSVERRIJKING

Staart-, oor- en flankbijten komen voor. Verscheidene factoren, zoals de genetische aanleg, het stalklimaat, de voedersamenstelling, de leeftijd/het gewicht, het seizoen, de huisvesting, het gewicht en de gezondheidsstatus kunnen aan de basis liggen hiervan. Hieronder worden enkele mogelijkheden voor verrijkingsmateriaal aangereikt als preventieve maatregel tegen staartbijten. 

  • Bijkomende eisen voor verrijkingsmateriaal: de puntjes op de i: sinds 1 september 2018 zijn er strengere eisen voor het verrijkingsmateriaal voor varkens. Aangezien er enige onduidelijkheid was over welke verrijkingsmaterialen al dan niet voldoen, zetten we een aantal concrete voorbeelden van verrijkingsmaterialen op een rij. Minimale invullingen zoals alleen een ketting en harde kunststof voorwerpen voldoen niet meer als enige verrijkingsmateriaal. Bovendien moet elke varkenshouder regelmatig zelf de mate van interesse voor (of het effect van) het verrijkingsmateriaal evalueren. Verrijking is immers geen doel op zich maar een middel om een meer stimulerende omgeving te creëren en ongewenst gedrag te voorkomen. Als de verrijking niet het gewenste effect heeft, zal meer, een ander of een bijkomend materiaal moeten worden voorzien.
     
  • Beoordelingsmethodes voor van het verrijkingsmateriaal: in dit artikel wordt gefocust op de methodes die kunnen worden gebruikt om het verrijkingsmateriaal te beoordelen. Op de website van Dienst Dierenwelzijn vind je de formulieren om het verrijkingsmateriaal te beoordelen.
     
  • Op de website van de dienst Dierenwelzijn vind je o.a. info over de soorten verrijkingsmateriaal, de beoordelingsmethodes en de wetgeving hieromtrent
Afleidingsmateriaal voor alle varkens

Bekijk hieronder een filmpje (2014) met mogelijkheden voor omgevingsverrijking.

Meer info