Zeugenvoeding in de kraamstal

De fiche 'Voeding rond de partus' (Sam Millet en An Cools; 2012) geeft aan welke aandachtspunten van belang zijn voor een goede voederopname bij de zeugen in de kraamafdeling. Daarnaast wordt besproken hoe harde mest en constipatie kunnen worden vermeden.

De presentatie 'De voeding van zeugen in de kraamstal' (Sam Millet en An Cools; 2012) gaat dieper in op de oorzaken van voederopname-problemen in de kraamstal. De relatie tussen de voederopname in de dracht en tijdens de lactatie wordt uitgelegd, alsook het effect van de conditie op voederopname en het belang van vezels. Tot slot worden enkele praktische tips voor de varkenshouders gegeven.

Deze fiches en presentaties werden gecreëerd in het kader van het demonstratieproject 'Doodgeboren biggen en uitval bij de biggen op het moderne varkensbedrijf'. De studienamiddagen vonden plaats in oktober 2012.

Verschillende instellingen hebben een bijdrage geleverd in dit demonstratieproject: DGZ-Vlaanderen, PVL (Bocholt),  KH Kempen, Universiteit Gent, ILVO, Hogeschool Gent, KU Leuven, Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid