Klauw- en pootproblemen bij zeugen: invloed van gedrag, voeding en stalvloer

Op deze pagina vindt u een verslag en de presentaties van de studiedag 'Klauw- en pootproblemen bij zeugen - invloed van gedrag, voeding en stalvloer' die doorging op 16 juni 2015.

Kreupelheid en klauwproblemen, belangrijke redenen voor het vroegtijdig afvoeren van zeugen, komen meer voor sinds drachtige zeugen en gelten in groep worden gehuisvest. Managementfactoren, het voeder, de stalinrichting en de genetische selectie spelen een rol in het ontstaan van kreupelheid. De afgelopen vier jaar verrichtten ILVO en UGent onderzoek naar het effect van het zinkgehalte in het voeder op de klauwparameters en het effect van een rubberen toplaag/zinkgehalte op het gedrag, klauw- en pootproblemen bij zeugen. De opzet van het IWT-project was om varkenshouders praktijkgerichte oplossingen te bieden die de incidentie van klauw- en pootproblemen bij in groep gehuisveste zeugen verminderen. 

Invloed van het zinkgehalte in het voeder op de klauwparameters bij biggen en zeugen
Invloed van een rubberen toplaag op gedrag, klauw- en pootproblemen bij zeugen
Bekijk de presentaties

Het zinkgehalte van het voeder heeft mogelijks een effect op de klauwkwaliteit bij biggen, maar in mindere mate bij zeugen 
Negentig procent van de zeugen heeft klauwproblemen welke kunnen leiden tot kreupelheid. Klauwproblemen kunnen ontstaan als de hoornproductie van de klauw niet optimaal is waardoor de klauw onvoldoende bestand is tegen omgevingsinvloeden. Naast verschillende vitamines en aminozuren lijkt zink een belangrijk micromineraal dat de hoornproductie beïnvloed. Tijdens een proef werd bij zowel zeugen als gespeende biggen nagegaan of het zinkgehalte in het voeder de klauwkwaliteit beïnvloedt. Bij gespeende biggen veranderde de klauwconformatie wanneer er geen zink toegevoegd werd aan het voeder. De hoorngroei en –slijtage waren ook significant lager voor deze groep biggen. Er werd geen verschil gevonden in de histologische klauwkarakteristieken. Het effect van zink lijkt bij zeugen minder groot te zijn dan bij gespeende biggen. Honderdtwintig gelten werden gedurende 3 reproductiecycli opgevolgd en ingedeeld in 3 groepen met verschillende zinkgehaltes in het voeder. Hoewel men door het toevoegen van zink enkele positieve invloeden zag op de klauwscore, klauwconformatie en histiologische klauwkarakteristieken, waren er geen systematische effecten.

Op tien praktijkbedrijven werd nagegaan of het plasmazinkgehalte bij zeugen kon worden gebruikt als voorspellende parameter bij klauwproblemen en locomotiestoornissen. Maar deze parameter bleek te variabel in de tijd en kan bijgevolg niet gebruikt worden om locomotiestoornissen te voorspellen. Zeugen hadden gedurende de eerste cyclus wel hogere plasmazinkgehaltes vergeleken met de volgende twee reproductiecycli. 

Rubberen toplaag zorgt voor minder slechte locomotiescore op het einde van de groepshuisvesting 
In een volgende proefopzet werd op ILVO onderzocht of het voorzien van een rubberen toplaag op de betonnen vloer het ontstaan van klauw- en pootproblemen kon voorkomen. Hiervoor werd de gehele roostervloer van een hok met rubber bedekt en de helft van de dichte vloer. De rubberen toplaag nam de kans op kreupelheid bij het in groep gaan van de drachtige zeugen niet weg, maar zorgde voor minder slechte locomotiescores op het einde van de groepshuisvesting ten opzichte van zeugen gehuisvest in stallen met een betonnen vloer. Defecten aan de balhoorn-zool overgang en verticale hoornscheuren beïnvloedden de locomotiescore het meest. De rubberen toplaag had geen nadelige invloed op de groei en slijtage van de klauwen. De verminderde slijtage en bijgevolg langere klauwen in de groepshuisvesting werd gecompenseerd door een hogere slijtage in de kraamstal, waardoor de hoorngroei en slijtage in evenwicht waren.

Tijdens een workshop werden de resultaten uit de praktijkproef toegelicht en werden klauwen gescoord. Het belang van het vroegtijdig herkennen van gedragsveranderingen, letsels, het op tijd ingrijpen en het zorgen voor een goede leefomgeving voor de zeugen werd onderstreept. De namiddag werd afgesloten met een bezoek aan het gloednieuwe varkenscomplex van ILVO, UGent en HoGent. 

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid