Luchtwasser correct dimensioneren - houd uw energiefactuur laag en uw varkens koel - energiezuinig ventileren - wekensystemen - gezocht: varkensbedrijven die hun reiniging en ontsmetting willen optimaliseren

Nieuw op de website

Rekenmodule - 'Dimensioneer uw luchtwasser'

Via deze tool kunt u, op basis van uw ventilatiebehoefte en type luchtwasser, het strikte minimale volume pakkingsmateriaal berekenen om tot een minimale ammoniakemissiereductie van 70% te komen. Er wordt ook een meer aangewezen volume berekend dat meer kans biedt op goed functioneren.


Verslag studiedagen 'Houd uw energiefactuur laag en uw varkens koel'

Mechanische ventilatie vertegenwoordigt de helft van het elektrisch energieverbruik op varkensbedrijven. Er zijn echter praktische tips voorhanden om energiezuiniger te ventileren en aldus de kostprijs te beperken. Daarnaast zijn er mogelijkheden om een deel van de stalwarmte uit de afgezogen lucht of het spuiwater terug te winnen. Er wordt ook dieper ingegaan op enkele proefresultaten om hittestress bij uw vleesvarkens te beperken. Lees hier het volledige verslag.

De vijf geboden van energiezuinig ventileren

Deze flyer (pdf), die naar aanleiding van recente studienamiddagen werd herwerkt, geeft u praktische tips om energie-efficiënter te ventileren.

 

Kengetallen, welke zijn bepalend voor de evaluatie van de bedrijfsvoering?

Het artikel 'Kengetallen: welke zijn bepalend voor de evaluatie van de bedrijfsvoering?' (pdf) geeft een overzicht van de belangrijkste te registreren kengetallen en benadrukt het correct interpreteren ervan. Ook de koppeling van de technische kengetallen aan de economische kengetallen mag zeker niet uit het oog verloren worden.

 

Recent beantwoorde vragen

Eén van onze kerntaken is het beantwoorden van vragen vanuit de sector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug. Heeft u ook een vraag? Onze contactgegevens vindt u onderaan de nieuwsbrief terug.

Demonstratieproject duurzame landbouw

Speenleeftijd en arbeid in wekensystemen

In deze zesde nieuwsbrief (pdf) wordt het optimale reinigings- en ontsmettingsprotocol in acht korte stappen uitgelegd. Zelfs bij een korte leegstand, zoals in een twee- en vierwekensysteem, kan de kraamstal grondig gereinigd worden. Deze nieuwsbrief kadert in het demonstratieproject 'Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid'.

Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

Gezocht: varkensbedrijven die hun reiniging en ontsmetting willen optimaliseren

Een nieuw Veepeilerproject heeft als doel de varkenshouders te ondersteunen bij het verbeteren van hun reinigings- en ontsmettingsprotocol door gebruik te maken van afdrukplaatjes (hygiënogrammen) en verbeterpunten in kaart te brengen. Verdere info over dit project en over de voorwaarden om deel te nemen, vindt u via volgende hyperlink.

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd in 2012 opgericht als één van de maatregelen van het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u meer dan 600 publicaties over de varkenshouderij die voortdurend worden geactualiseerd. U vindt er o.a. een agenda met studie-, demo- en discussiedagen, gevulgariseerde onderzoeksresultaten, actuele info over demonstratieprojecten, verslagen en presentaties van studiedagen, gestelde vragen/antwoorden van collega-varkenshouders en marktprijzen. 

Vragen?

Heeft u een vraag over de varkenshouderij? U kan deze via het contactformulier, telefonisch (09/272.26.67) of via info@varkensloket.be aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief