Agenda

Informatievergaderingen ‘Nieuwe marktmodellen in de varkensketen

4 november 2014  Malle (Provinciaal vormingscentrum, Smekenstraat 61)
5 november 2014  Geel (Proefbedrijf voor de pluimveehouderij, Poiel 77)

5 november 2014

Fokkerijdag – Inzetten op dierenwelzijn en efficiënt fokken: een harmonieus tweespan?
VAC (Dirk Bouts gebouw), Diestsepoort 5, 3000 Leuven
Programma van de fokkerijdag

18 november 2014

Studieavond intacte beren
PIBO Tongeren, Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren
Programma van de studieavond

19 november 2014

Studienamiddag intacte beren
PVL Bocholt, Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt
Programma van de studienamiddag

20 november 2014

Inspiratiedag Varkens Innovatie Centrum (VIC)
Vlaamseweg 17, 6029 PK Sterksel
Programma van de inspiratiedag 

Nieuw op de website

Groepshuisvesting: telt de oppervlakte onder de voedertrog mee?

Bij groepshuisvesting moet iedere zeug minimaal over een oppervlakte van 2,25 m² beschikken (groepen van 6 tot 39 dieren). In de praktijk leven misverstanden of de oppervlakte onder de voedertrog al dan niet kan worden meegeteld.
Een overzicht:

 • Als de trog op een hoogte van minstens 20 cm hangt, mag er 15 cm extra vloerruimte (over de volledige boxbreedte) worden meegeteld gemeten vanaf de rand van de trog.
 • Als dit niet voldoende is (of de trog hangt lager dan 20 cm) mag de vloerruimte worden meegeteld indien kan worden aangetoond dat de zeugen de ruimte onder de trog benutten.
  Lees het artikel ‘Oppervlakte onder troghoogte’.

Kies de juiste beer

Hoe representatief is de fokwaardeschatting van eindberen in de selectiemesterijen voor de productie van vleesvarkens op de praktijkbedrijven? Of m.a.w. kunnen het voeder en de omgeving de rangschikking van de beren beïnvloeden? Vragen waarover men zich buigt tijdens het IWT-onderzoeksproject ‘Genotype-milieu-interacties bij het bepalen van de fokwaarde van beren’.

Enkele conclusies:

 • De fokwaardeschatting geeft een goede indicatie van de prestaties van een beer op een bedrijf.
 • De rangschikking van de beren (elite-/ster-/testbeer) verandert niet op verschillende voederniveaus.
 • Het potentieel van de beren lijkt beter te worden benut op hoog energetisch en eiwitrijk voeder in vergelijking met laag energetisch en eiwitarm voeder.
 • Voor de karkaskwaliteit (conformatieverschillen) verandert de rangschikking volgens de fokwaardeschatting in verschillende omgevingen.
  Lees de artikels ‘De juiste beer op het juiste voeder’ en ‘De juiste beer voor elk bedrijf’.

Focusrapport

Het focusrapport (Departement Landbouw en Visserij) beschrijft de technische en economische resultaten voor de vermeerdering, afmesting en (bijna) gesloten bedrijven (boekjaren 2011-2013) op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk. In de vermeerdering stijgen het aantal grootgebrachte biggen per zeug en de dagelijkse groei van de biggen. In tegenstelling tot wat zou worden verwacht, verbeterde bij de afmesting de voederconversie bij de vleesvarkens de laatste jaren niet. De bedrijven met het hoogste bruto saldo halen de beste technische kengetallen. Het verschil tussen het bruto saldo (BS) tussen de 50% bedrijven met het hoogste BS en deze met het laagste BS is groot.
Lees het rapport.

 

Jaarrapport en spermacentra

Het jaarrapport van de spermacentra 2013 (Departement Landbouw en Visserij) informeert u over de Vlaamse spermacentra, de samenstelling van de berenpopulatie en de productie, de aankoop en het gebruik van varkenssperma.

Hieronder een overzicht van enkele items:

 • In de 31 actieve spermacentra zijn in totaal 2229 beren gehuisvest.
 • Een donorbeer produceerde gemiddeld 1100 dosissen sperma in 2013.
 • Negen op tien biggen geboren in Vlaanderen zijn afkomstig van een beer uit een erkend spermacentrum.
 • De buitenlandse aankoop van sperma van stamboekberen, zowel eindberen als zeugenlijnberen, is in 2013 gestopt.
  Lees het jaarrapport.

Recente vragen en antwoorden

Een kerntaak van het Varkensloket is het (gratis) beantwoorden van vragen. Benieuwd naar wat uw collega-varkenshouders bezighoudt? Bekijk de antwoorden op enkele recent gestelde vragen. Heeft u ook een vraag? Contacteer ons via het contactformulier, bel ons op 09 272 26 67 of mail ons op info@varkensloket.be

Demonstratieprojecten

Wekensystemen

De nieuwsbrief informeert u over de doelstellingen van het demoproject ‘Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid’. De keuze voor een bepaald wekensysteem wordt o.a. beïnvloed door de sanitaire status, de technische prestaties, een optimale hokbezetting, het afleveren van grotere groepen en de arbeid. Via een enquête worden de voor- en nadelen en mogelijke kansen/gevaren van de toegepaste wekensystemen in kaart gebracht (zie onderdeel ‘Enquête demoproject wekensystemen’). Een demoproef (voorjaar 2015) onderzoekt het effect van de speenleeftijd (21 versus 24 à 25 dagen) op de zoötechnische prestaties tot slachtleeftijd. Naast de groeiprestaties wordt ook het financiële resultaat meegenomen in de demoproef.
Lees de nieuwsbrief.

Intacte beren en immunocastraten

In de derde nieuwsbrief van het demoproject 'Afmesten van intacte beren en immunocastraten' worden de technische resultaten uit een praktijkproef met intacte beren, immunocastraten en gelten besproken. De varkens werden gevoederd met meel of korrel.
Enkele conclusies:

 • De dagelijkse voederopname en groei zijn het hoogst bij immunocastraten, gevolgd door intacte beren en gelten. De opname van meel en korrel is vergelijkbaar. De dagelijkse groei ligt iets hoger bij korrelvoedering vergeleken met meel. 
 • De voederconversie is het hoogst bij immunocastraten, gevolgd door gelten en beren. Bij korrelvoedering werd een iets lagere voederconversie bekomen.
 • Immunocastraten hebben een gemiddeld lager vleespercentage dan gelten en beren. Het slachtrendement van gelten is hoger dan van beren en immunocastraten.
  Lees de nieuwsbrief.

Onderzoeks- en demonstratie-infrastructuur

Nieuwe proefstal in opbouw

In elke nieuwsbrief houden we u via een aantal foto’s up-to-date over de vorderingen van de bouw van de nieuwe proefstal van ILVO, UGent en HoGent. Momenteel staat de bovenbouw en wordt het dak geïsoleerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan de inrichting van de verschillende afdelingen.
Lees meer over de nieuwe proefstal 

    
  

Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

Enquête demoproject wekensystemen

Het doel van de enquête is om een zicht te krijgen op de gehanteerde wekensystemen in Vlaanderen en de tevredenheid over het gebruikte wekensysteem. Bent u zeugenhouder? Neem deel aan de enquête en maak kans op een kortingsbon van 20 euro op de aankoop van oornummers bij DGZ.
Start de enquête.

Gezocht: varkensstallen met schuine putwanden

In de vorige nieuwsbrief lanceerden we, naar aanleiding van een vraag, een oproep naar varkenshouders die een stal hebben gebouwd volgens een ammoniakemisiearme stalsysteem met schuine putwanden. Via een korte vragenlijst gaan we op zoek naar ervaringen en adviezen om de mest af te laten.
Heeft u nog interesse om uw ervaringen te delen? Contacteer ons (info@varkensloket.be, contactformulier of 09/272.26.67).

 

Werking Varkensloket en Praktijkcentrum Varkens

Nieuwe medewerker Varkensloket

Op 1 oktober trad Esther Beeckman in dienst als technisch-administratief ondersteuner bij het Varkensloket. Esther was de afgelopen vier jaren werkzaam bij ILVO-PreventAgri en verschillende onderzoeksprojecten (varkens, pluimvee en rundvee). Esther vervangt Kelly Relaes die het Varkensloket verlaat en een nieuwe uitdaging aangaat.

 

Doelstellingen Praktijkcentrum Varkens

Sinds 2007 is het Praktijkcentrum Varkens een overlegplatform tussen onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen, landbouworganisaties en de Vlaamse overheid die het praktijkonderzoek en voorlichting naar de varkenssector coördineert. Sinds 2012 is het Varkensloket hét centrale aanspreekpunt voor concrete vragen en vertaalt het onderzoeksresultaten naar de sector.
De doelstellingen: het uitvoeren, bevorderen en vulgariseren van praktijkgericht onderzoek; het coördineren van bestaande en toekomstige initiatieven; het streven naar eenduidige groepsvoorlichting; en het stimuleren van de wisselwerking tussen verschillende niveaus van onderzoek (fundamenteel en praktijkonderzoek).

Bekijk enkele voorbeelden van activiteiten en de vertegenwoordigers van het Praktijkcentrum Varkens.


Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd opgestart als één van de maatregelen uit het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u actuele informatie over de varkenshouderij terug. Als multidisciplinair ‘loket’ komen alle aspecten van het varkensonderzoek aan bod: o.a. huisvesting, bedrijfsmanagement, diergezondheid en stalklimaat. Daarnaast worden studie– en demonstratiedagen aangekondigd, waarvan na afloop de presentaties en verslagen te raadplegen zijn.

Vragen?

Heeft u een vraag over de varkenshouderij? U kan deze via het contactformulier, telefonisch (09/272.26.67) of info@varkensloket.be aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief