Agenda

Studienamiddag 'Houd uw energiefactuur laag en uw varkens koel'

Mechanische ventilatie vertegenwoordigt de helft van het elektrisch energieverbruik op varkensbedrijven. Toch zijn er praktische tips voorhanden om energiezuiniger te ventileren en aldus de kostprijs te beperken. Daarnaast zijn er mogelijkheden om een deel van de stalwarmte uit de afgezogen lucht of het spuiwater terug te winnen. Met de zomer in het vooruitzicht gaan we ook dieper in op enkele proefresultaten om hittestress bij vleesvarkens te beperken.

Bekijk het programma

      21 juni 2016
      ILVO-Dier, Scheldeweg 68, 9090 Melle
 

      22 juni 2016
      PVL, Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt
 

      28 juni 2016
      Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke


Nieuw op de website

Bereken hoeveel voeder uw vleesvarkens (vr)eten

In navolging van de tool die u toelaat om de gestandaardiseerde voederconversie van uw vleesvarkens te berekenen, is er nu een tool om de verbruikte voederhoeveelheid in te schatten over een gekozen gewichtstraject.


Minimale en maximale ventilatie checken

De volgende leidraad (pdf) laat u toe om (in 6 stappen) na te gaan of de ingestelde ventilatiedebieten overeenstemmen met de gerealiseerde debieten in uw afdelingen.
Doorloop ook het stappenplan ‘klimaatevaluatie door
dierobservatie’
en krijg, via eenvoudige observaties van uw varkens en hun omgeving, een algemeen beeld van het microklimaat in uw afdeling.
Naast algemene info over ventilatie en klimaat krijgt u per ventilatietype aan de hand van een praktijkvoorbeeld en een rookproef praktische tips om het klimaat te optimaliseren.


Kraamstalmanagement
In het voorjaar focuste de jaarlijkse heropfrissingscursus van het Departement Landbouw en Visserij, het Varkensloket en het Praktijkcentrum op kraamstalmanagement. Bekijk de presentaties over:
 
Voeder - antibiotica - energie

De afgelopen maanden verschenen enkele artikels van het Praktijkcentrum Varkens in de vakpers. Onderstaande artikels zijn een terugkoppeling van de workshops die doorgingen tijdens het VarkensAcademie-event (november 2015):

Ook in de volgende nieuwsbrieven maken we een reflectie naar de workshops over speenmanagement, kengetallen en PRRS.

Biologische landbouw - stand van zaken
In 2015 telde Vlaanderen 16 bio-varkenshouders, een status qua vergeleken met 2014. Het aantal biologische varkens steeg evenwel met 87% (3452 stuks). Het rapport 'De biologische landbouw in Vlaanderen, stand van zaken 2015 (pdf)’ geeft u een overzicht van de belangrijkste kengetallen in de Vlaamse biologische sector (dierlijke en plantaardige productie). Ook wordt een vergelijking gemaakt met de productie en het beleid in de buurlanden en Europa.

Recente vragen en antwoorden

Eén van de kerntaken van het Varkensloket is het beantwoorden van vragen vanuit de sector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug. Heeft u ook een vraag? De contactgegevens van het Varkensloket vindt u onderaan de nieuwsbrief terug.

Demonstratieproject duurzame landbouw

Intacte beren of immunocastraten houden

De eindbrochure (pdf) van het demonstratieproject 'Afmesten van intacte beren en immunocastraten' geeft een state-of-the-art omtrent de alternatieven voor chirurgische castratie en bespreekt de resultaten van enkele uitgevoerde demoproeven.

Speenleeftijd en arbeid in wekensystemen

De vierde nieuwsbrief (pdf) gaat in op het effect van de speenleeftijd van de biggen op de zeug. De speenleeftijd kan namelijk het interval spenen-dekken, het drachtpercentage, de worpgrootte en biggensterfte, de hormonenbalans en de langleefbaarheid van de zeug beïnvloeden.
De vijfde nieuwsbrief (pdf) focust op de arbeidsorganisatie en -spreiding bij drie- en vierwekensystemen

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd in 2012 opgericht als één van de maatregelen van het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u meer dan 600 publicaties over de varkenshouderij die voortdurend worden geactualiseerd. U vindt er o.a. een agenda met studie-, demo- en discussiedagen, gevulgariseerde onderzoeksresultaten, actuele info over demonstratieprojecten, verslagen en presentaties van studiedagen, gestelde vragen/antwoorden van collega-varkenshouders en marktprijzen.

Vragen?

Heeft u een vraag over de varkenshouderij? U kan deze via het contactformulier, telefonisch (09/272.26.67) of via info@varkensloket.be aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief