Studiedag op 19 mei – antibioticaresiduen detecteren in speeksel - video’s basisprincipes bioveiligheid – efficiënt voederen  – alternatieven voor biggencastratie - onderzoeksagenda - aan de slag met elektronische oormerken? – recente prijs- en marktinfo

Agenda

19 mei 2017

ILVO organiseert in samenwerking met Varkensloket de studiedag ‘Biggencastratie stoppen in 2018: hoe ver staan we daarmee?’

Nieuw op de website

Via een touwtest antibioticaresiduen in speeksel opsporen


Op vraag van FEBEV werkte ILVO een methode uit om op basis van varkensspeeksel te bepalen of er antibioticaresiduen aanwezig zijn. Het speeksel wordt verzameld door een touw op te hangen in een hok met slachtrijpe varkens. Via een snelle test kunnen in een 10-tal minuten antibioticaresiduen bij levende  varkens net voor de slacht worden opgespoord. Binnenkort starten de eerste praktijktests om de procedure zorgvuldig en haalbaar te organiseren. Hierbij worden ook voeder- en watermonsters verzameld. Als een hok positief scoort, blijven de varkens in de stal tot een latere negatieve speekseltest. Deze speekseltest wordt bovenop de bestaande controles van het FAVV op vleesstalen in het slachthuis uitgevoerd. De eerste resultaten uit de ILVO-testen werden op maandag 27 februari aan de sector kenbaar gemaakt tijdens een symposium op Agro-Expo. Inhoudelijke informatie vindt u in de presentatie ‘Antibiotica detecteerbaar in varkensspeeksel met snelle TOUWtest’ of in het persbericht.


Basisprincipes voor een goede externe en interne bioveiligheid

Twee video’s geven aanbevelingen mee om de insleep van ziekteverwekkers in het bedrijf (externe bioveiligheid) te minimaliseren en de verspreiding van ziekteverwekkers binnen het bedrijf (interne bioveiligheid) te beperken. De video’s zijn een initiatief van het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met UGent, DGZ, ILVO en Varkensloket.
Evaluatie methodes van pijnbestrijding en verdoving EN gebruik van intacte beren en immunocastraten

Met oog op het engagement om in 2018 te stoppen met chirurgisch castreren binnen Europa, financierde DG SANTE vorig jaar een project om een beter zicht te krijgen op de stand van zaken en de mogelijkheden. Binnen het Castrum-project werd de toepassing van verdoving en pijnbestrijding en de productie van intacte beren en immunocastraten geëvalueerd op vlak van dierenwelzijn, vleeskwaliteit, en praktische en economische haalbaarheid. Het project omvatte een literatuurstudie en een bevraging van stakeholders in 17 Europese landen. De belangrijkste bevindingen leest u na in volgend verslag.

 

Onderzoeksprioriteiten voor de varkenshouderij - presentaties studienamiddag

Tijdens Agriflanders lanceerden we een digitale bevraging bij de varkenshouders om te peilen naar hun onderzoeksbehoeften en -prioriteiten voor de komende jaren. We gaven het startschot met een studienamiddag waar er werd gediscussieerd over de uitdagingen inzake de vleeskwaliteit, het succesvol spenen van biggen, het nut van genetisch onderzoek en het belang van de betrokkenheid van de sector in vraag gedreven onderzoek.

Bekijk de presentaties van de studienamiddag. Over de responsen van de bevraging wordt u binnenkort geïnformeerd.            

Economische en financiële begrippen en instrumenten


In januari en februari ging de jaarlijkse heropfrissingscursus door in Torhout, Sint-Niklaas en Geel.

Dit jaar focusten de sprekers op fiscaliteit en financiering, financiële analyse en bedrijfseconomische boekhouding.

U vindt hier de presentaties terug.

Up-to-date prijs- en marktinformatie beschikbaar

Eén van de acties uit de G30 varkenstop is het beter beschikbaar maken van marktinformatie en -ontwikkelingen. Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vindt u een grafisch overzicht (‘dashboard’) met de meeste recente prijs- (o.a. karkassen, biggen en mengvoeders) en marktinformatie (o.a. slachtingen, invoer en uitvoer).

Daarnaast vindt u er ook een sectoroverzicht met structurele, economische, sociale en milieukenmerken van de Vlaamse varkenshouderij. 

Demonstratieproject duurzame landbouw

Efficiënt voederen om rendabel varkens te produceren

Het demonstratieproject ‘reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren’ loopt bijna af. In februari ging in Roeselare en Bocholt een studienamiddag door waarbij de bevindingen uit de bedrijfsbezoeken en de demoproeven (effect van de voederbakafstelling en de pelletkwaliteit op de groeiprestaties van varkens) werden toegelicht. U vindt hier een verslag en de presentaties van de studienamiddagen terug.

Varkenshouders die nog interesse hebben in een bedrijfsbezoek, kunnen Sander Palmans (sander.palmans@pvl-Bocholt.be of 0472/46 64 88) contacteren.

Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

Wilt u uw bedrijfsvoering en infectiepreventie verbeteren?


Bent u varkenshouder of bedrijfsbegeleidende dierenarts en wilt u de bedrijfsvoering en infectiepreventie blijven optimaliseren, dan  kan u zich via de Universiteit Gent kosteloos laten begeleiden in het kader van het i-4-1-Health project. In dit project wil men komen tot geïndividualiseerde verbetertrajecten waarbij de focus ligt op ziektepreventie, bioveiligheid, een verminderd antibioticagebruik en verbeterede zoötechnische resultaten. Het project wordt gefinancierd vanuit het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland met de steun van de Vlaamse overheid en de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Meer informatie vindt u hier of verkrijgt u door te mailen (nele.caekebeke@ugent.be) of te bellen (09/264 75 48) naar Nele Caekebeke.

Aan de slag met elektronische oormerken


Dit voorjaar gaat het demonstratieproject ‘Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij’ van start. Doel van het project is om met een minimum aan inspanning de mogelijkheden van elektronische identificatie, zoals het gedetailleerder opvolgen  van technische kengetallen en het specifieker ingrijpen op de bedrijfsvoering, te demonstreren op praktijkbedrijven.

Men is hiervoor op zoek naar varkenshouders met een gesloten bedrijf of vaste afspraken rond de aan- en verkoop van biggen. De bedrijfsleiders zijn bij voorkeur geïnteresseerd in de technische kengetallen en de genetica van zeugen en beren. Geïnteresseerde varkenshouders nemen contact op met Sander Palmans (sander.palmans@pvl-bocholt.be of 0472/46 64 88).

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

 
Het Varkensloket werd in 2012 opgericht als één van de maatregelen van het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is het kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u onderzoeksresultaten in klare taal - info over demonstratieprojecten -  rekenmodules - praktische tips - een agenda met studiedagen, demodagen en workshops – verslagen en presentaties van studiedagen – gestelde vragen/antwoorden van collega-varkenshouders en nieuwe ontwikkelingen binnen de sector.

Vragen?

Heeft u een vraag over de varkenshouderij? Stel deze via het contactformulier, telefonisch (09/ 272. 26.67) of via info@varkensloket.be. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief