Agenda

4 juni 2015

Studienamiddag: Recent ILVO-onderzoek in de varkenshouderij
Scheldeweg 68, 9090 Melle, ILVO-eenheid DIER
Programma van de studienamiddag

Nieuw op de website

Brochure 'Kennis van varkensvoeding als sleutel tot rendabel voederen'

De brochure (Departement Landbouw en Visserij - Varkensloket) bevat praktische informatie over de voeding van varkens. Naast een praktische leidraad over de voeding van de verschillende categorieën varkens (fokdieren, biggen en vleesvarkens), krijgt u achtergrondinformatie over het spijsverteringsstelsel, de grondstoffen, de nutriënten en de rantsoenformulering.

De brochure is voornamelijk bedoeld voor varkenshouders, voorlichters, studenten en anderen die informatie nodig hebben over de nutriëntenbehoefte en de rantsoenformulering van en voor varkens. Een gedrukte brochure is aan te vragen via http://www.vlaanderen.be/publicaties.

Workshop over de alternatieven voor biggencastratie

Op donderdag 26 februari 2015 werd in Brussel een workshop over 
de alternatieven voor biggencastratie georganiseerd door de Europese Commissie. De workshop is een vervolg op de Europese verklaring rond de alternatieven voor castratie, die in 2010 ondertekend werd
en vooropstelt dat er vanaf 1 januari 2018 geen varkens meer gecastreerd zullen worden.
Lees het verslag van de workshop.

Optimaliseren van het tweede vaccinatietijdstip bij immunocastratie

Het tijdstip van tweede vaccinatie bepaalt in welke mate de karakteristieken van immunocastraten overeenstemmen met beren
of met bargen. Een immunocastraat wordt immers tot de tweede vaccinatie als een beer beschouwd.
Een demoproef, in het kader van het demoproject afmesten van intacte beren en immunocastraten, waarbij de tweede vaccinatie 6 of 4 weken voor de slacht werd gegeven, geeft aan dat de groeiprestaties, de karkaskwaliteit en het gedrag van de dieren weinig verschillen. Vroege vaccinatie (6 weken voor de slacht) geeft wel een beter slachtrendement en smakelijker vlees (hoger intramusculair vetgehalte).
Lees de nieuwsbrief.

Fokkerijdag: stalverrijking en selectie tegen berengeur

Tijdens de zesde fokkerijdag 'Inzetten op dierenwelzijn en efficiënt fokken: een harmonieus tweespan? (6 november 2014) kwamen o.a. twee varkens-gerelateerde thema's aan bod:
stalverrijking bij vleesvarkens en de selectie tegen berengeur.
Lees het verslag en bekijk de presentaties.

 

Ventilatie- en klimaatinstellingen in varkensstallen

In december 2014 gingen twee drukbevolkte studienamiddagen over ventilatie- en klimaatinstellingen door. Thema's zoals klimaatregeling, luchtverdeling, windinvloeden, klimaatoptimalisatie en de link met ademhalingsziekten kwamen aan bod.
Lees het verslag en bekijk de presentaties.

Evalueer het klimaat via het online stappenplan

Het doorlopen van het stappenplan ‘klimaatevaluatie door
dierobservatie’
 geeft  u, via eenvoudige observaties van uw varkens
en hun omgeving, een algemeen beeld van het microklimaat in uw afdeling.
Naast algemene info over ventilatie en klimaat in varkensstallen, krijgt u per ventilatietype aan de hand van een praktijkvoorbeeld en een rookproef een praktische leidraad om het klimaat in uw afdeling te optimaliseren.

Hoe kan ik veilig mest mixen?

De gevaren van mestgassen die vrijkomen tijdens het mixen van
mest en het werken in de mestopslag, worden te vaak onderschat.
De folder geeft u een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen om rekening mee te houden voor, tijdens en na het mixen van mest. Wilt u meer weten over werkzaamheden in de mestopslag en kuilgassen die kunnen vrijkomen bij het vergisten in de voedersilo of -kuil? Lees dan de publicatie ‘mest- en kuilgassen: gevaarlijker dan u denkt’ die onlangs in de vakpers verscheen.

Succesfactoren in de varkenshouderij van morgen

Anita Hoofs (VIC Sterksel) besprak tijdens het event van de VarkensAcademie (28 november 2014) de bevindingen/conclusies van enkele innovaties in het kraamhok, de biggenbatterij en gedurende de vleesvarkensfase. 
Bekijk de voordracht van Anita Hoofs. Gedurende de namiddagsessie van het event gingen zes workshops (biestmanagement, zinkoxide, afleverstrategie, beerkeuze, rendementsverschillen en meerfasevoeding) door. In de loop van de volgende maanden publiceert het Praktijkcentrum Varkens over elke workshop een  artikel in de vakpers.

Recente vragen en antwoorden

Een kerntaak van het Varkensloket is het (gratis) beantwoorden van vragen. Benieuwd naar wat uw collega-varkenshouders bezighoudt? Bekijk de antwoorden op enkele recent gestelde vragen. Heeft u ook een vraag? Contacteer ons via het contactformulier, bel ons op 09 272 26 67 of mail ons op info@varkensloket.be

Onderzoeks- en demonstratie-infrastructuur

Nieuwe proefstal in opbouw

De bouw van de nieuwe proefstal van ILVO, UGent en HoGent gaat volop door. Momenteel wordt aan de stalinrichting gewerkt. De hokken zijn ingedeeld, maar het hekwerk voor de zeugenboxen moet nog worden geplaatst. Daarnaast wordt de elektriciteit, de verwarming, en de voeder- en waterleidingen geïnstalleerd. De afwerking van de stal wordt tegen eind april voorzien.

Lees meer over de nieuwe proefstal.

   

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd opgestart als één van de maatregelen uit het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u actuele informatie over de varkenshouderij terug. Als multidisciplinair ‘loket’ komen alle aspecten van het varkensonderzoek aan bod: o.a. huisvesting, bedrijfsmanagement, diergezondheid en stalklimaat. Daarnaast worden studie– en demonstratiedagen aangekondigd, waarvan na afloop de presentaties en verslagen te raadplegen zijn.

Vragen?

Heeft u een vraag over de varkenshouderij? U kan deze via het contactformulier, telefonisch (09/ 272. 26.67) of via info@varkensloket.be aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief