In deze nieuwsbrief vindt u o.a. info over de invloed van het voederen van meel of pellets op de dierprestaties en fijn stofconcentraties in de stal, verslagen van de studienamiddagen over zelfvermarkting, info over demoprojecten rond voedervermorsing en wekensystemen, en een overzicht van recent beantwoorde vragen. Tot slot worden geïnteresseerde varkenshouders gezocht om mee te werken aan een mest-gerelateerd project.

Agenda

12, 13 en 14 februari 2016

Bezoek ons op de Agridagen in Ravels.
U vindt ons terug op stand 2125 (hal 2) van het Departement Landbouw en Visserij.
Wij informeren u graag over onze werking, wat we voor u kunnen betekenen en maken u wegwijs op onze website.

Nieuw op de website

Pelleteren goed voor dierprestaties, maar minder goed voor fijn stof?

Voeder ik het best meel of korrels aan mijn varkens? Een vraag die sterk leeft bij varkenshouders en aldus regelmatig bij ons opduikt. Maar welke invloed heeft het vermalen en het pelleteren van voeder op de dierprestaties, de diergezondheid en de luchtkwaliteit in de stal? Een recente ILVO-proef toonde aan dat biggen beter groeien op gepelleteerd voeder, maar dat er meer fijn stof aanwezig kan zijn in de stal.
Lees hier het volledige artikel (pdf).

Nichemarkten en alternatieve afzet van varkensvlees

Twee studienamiddagen over nichemarkten focusten op het inspelen op het consumentengedrag, thuisverkoop en praktijkvoorbeelden van zelfvermarkting via een conceptlabel.
Meer informatie vindt u in het verslag.

 

Zelfvermarkten via PIGfijn en Klein Gistelgoed

Een praktijkvoorbeeld van het vermarkten van varkens en diepvriescolli’s via labels haalden we bij PIGfijn en Klein Gistelgoed van Christophe en Griet Decaigny-Brille. 
In deze getuigenis geven zij hun visie en de belangrijkste aandachtspunten weer bij de opstart en uitbouw van hun labels.

Recente vragen en antwoorden

Eén van de kerntaken van het Varkensloket is het beantwoorden van vragen vanuit de sector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug. Heeft u ook een vraag? De contactgegevens van het Varkensloket vindt u onderaan de nieuwsbrief terug.

Demonstratieproject duurzame landbouw

Optimaal houden van intacte beren en immunocastraten
Ter afsluiting van het demonstratieproject 'Afmesten van intacte beren en immunocastraten' werd een zesde nieuwsbrief gepubliceerd. Deze nieuwsbrief (pdf) geeft een overzicht van de resultaten van de demoproeven waarbij kleine managementaanpassingen (extra afleidingsmateriaal en schuilmogelijkheden, al dan niet uittoppen bij immunocastraten, al dan niet gescheiden afmesten van bargen en gelten in hetzelfde compartiment) werden doorgevoerd om het houden van intacte beren en immunocastraten te optimaliseren.
 

Voederverbruik reduceren als sleutel tot rendabel varkens produceren

In de  tweede nieuwsbrief (pdf) van het demoproject krijgt u de eerste resultaten van een 30-tal bedrijfsbezoeken waarbij de voederstroom in kaart werd gebracht. Verder wordt de opzet van twee demoproeven uitgelegd. Een eerste demoproef focust op de invloed van de pelletkwaliteit en de voedervorm op de voedervermorsing en dierprestaties.  In de tweede demoproef wordt nagegaan hoe de afstelling van de voederbak de voedervermorsing en dierprestaties kan beïnvloeden.    
 

Wekensystemen - effect van speenleeftijd 

In het kader van het demoproject 'Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid' werd een derde nieuwsbrief (pdf) gepubliceerd. Uit een enquête bij Vlaamse varkenshouders blijkt dat de gemiddelde speenleeftijd de laatste jaren is gedaald. In deze nieuwsbrief leest u meer over het effect van de speenleeftijd op o.a. de groei, de sterfte, de ontwikkeling van het maag-darmstelsel en het gedrag van de biggen. 
 

Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

Gezocht: varkensbedrijven die varkensmest uitrijden op eigen land én varkensbedrijven die zelf varkensmest verwerken

ILVO is enerzijds op zoek naar een 5-tal varkensbedrijven die hun mest gebruiken op eigen land en anderzijds naar een 5-tal bedrijven die (eigen) mest verwerken. Doel van het project is om de overleving van pathogenen, de stabiliteit van antibiotica en –resistentiegenen na te gaan in de bodem na het uitrijden van de mest en dit gedurende meerdere maanden.

Concreet worden de bedrijven door de projectmedewerkers bezocht. Hierbij wordt een vragenlijst ingevuld omtrent o.a. het antibiotica- en mestgebruik. Daarnaast worden er bij het uitrijden van de mest stalen genomen van de mest net voor het uitrijden en van de bodem voor en na het uitrijden. Vervolgens zullen ook nog stalen genomen worden van de bodem gedurende 4 maanden na het uitrijden van de mest.
Interesse om deel te nemen? Klik hier voor meer informatie.

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd in 2012 opgericht als één van de maatregelen van het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u meer dan 600 publicaties over de varkenshouderij die voortdurend worden geactualiseerd. U vindt er o.a. een agenda met studie-, demo- en discussiedagen, gevulgariseerde onderzoeksresultaten, actuele info over demonstratieprojecten, verslagen en presentaties van studiedagen, gestelde vragen/antwoorden van collega-varkenshouders en marktprijzen.

Vragen?

Heeft u een vraag over de varkenshouderij? U kan deze via het contactformulier, telefonisch (09/272.26.67) of via info@varkensloket.be aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief