Wij wensen u prettige feestdagen en een vreugdevol 2017!

Nut van verlengde leegstand in de biggenbatterij - Probiotisch reinigen – Staartletselscores in slachthuis als voorspeller van dierenwelzijn - Varkens met intacte staarten - Voedervermorsing - Omschakelen naar bio - Biggenmonitor

Agenda

12-15 januari 2017 - Agriflanders

Bezoek het Varkensloket op Agriflanders. U vindt ons op stand 4330 (hal 4) van het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Varkenshouder?
Geef tijdens Agriflanders uw onderzoeksprioriteiten en –behoeften aan via een korte digitale enquête. U ontvangt een geschenk dat nuttig is tijdens de werkzaamheden in de stal.

12 januari 2017 – studienamiddag onderzoeksprioriteiten voor de varkenshouderij tijdens Agriflanders

Inschrijven voor de studienamiddag is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt. 

Het programma van deze studienamiddag vindt u hier.

Heropfrissingscursus economische en financiële begrippen en instrumenten - telkens op woensdagnamiddag

Torhout – 18, 25 januari en 1 februari
Sint-Niklaas – 25 januari, 1 en 8 februari
Geel – 1, 8 en 15 februari
Programma van de heropfrissingscursus

Nieuw op de website

Probiotisch reinigen van biggenbatterijen, (g)een goed alternatief voor de klassieke reiniging en ontsmetting?

Het is geweten dat bacteriën resistentie kunnen ontwikkelen tegen ontsmettingsmiddelen. Een mogelijk alternatief is het reinigen met behulp van probiotische reinigingsproducten. Volgens fabrikanten zouden deze reinigingsmiddelen de hygiëne verbeteren, het medicatiegebruik doen dalen en de dierprestaties kunnen bevorderen. Maar is dit effectief wel zo? Het in de ILVO-batterij gebruikte probiotische protocol verlaagde de infectiedruk niet ten opzichte van de klassieke R&O. Meer info vindt u in volgende tekst (pdf).


Een verlengde leegstand in de biggenbatterij doet de infectiedruk niet verder dalen

Pas gespeende biggen zijn bij aankomst in de biggenbatterij extra gevoelig voor infecties. Een goede reiniging en ontsmetting tussen elke ronde is aldus essentieel om de infectiedruk in de omgeving zo laag mogelijk te houden. In de ILVO-biggenbatterij werd nagegaan of het verlengen van de leegstand (10 vs 7, 4 of 1 dag) de bacteriële stalbelasting bijkomend doet dalen. Dit was niet het geval als geen bijkomende bioveiligheidsmaatregelen werden genomen. Na de ontsmettingsstap zijn vooral de drinknippels en roostervloer het hoogst besmet. Bijkomende aandacht voor deze locaties gedurende de R&O-procedure is aldus aangewezen. Lees meer in volgende tekst (pdf).

Wilt u de efficiëntie van de R&O-procedure op uw bedrijf in beeld brengen en verbeteren? Contacteer Veepeiler Varken en lees alvast de tips.


Scoren van staartletsel- en huidscores in slachthuis als voorspeller van dierenwelzijn

 

Gedurende een drie-jaar durend Iers onderzoeksproject werd nagegaan of men door het uitbreiden van de keuring in het slachthuis een beter beeld krijgt van het varkenswelzijn en de –gezondheid op de bedrijven. Zeker het scoren van staartletsels blijkt beloftevol te zijn. Staartletsels hebben een negatieve invloed op het karkasgewicht: hoe ernstiger het staartletsel, hoe lager het karkasgewicht (tot 12 kg verlies/varken) en bijgevolg de uitbetaling. Daarnaast hebben karkassen met erge staartletsels ook meer kans om gedeeltelijk of geheel te worden afgekeurd.
De volledige tekst kan u hier (pdf) nalezen.

Varkens houden zonder staartcouperen?!

 

De welzijnsregelgeving stelt dat het couperen van staarten niet als routinemaatregel mag worden uitgevoerd. Voordat tot couperen mag worden overgegaan, moeten maatregelen worden getroffen om staartbijten te voorkomen, de omgeving en de densiteit in aanmerking genomen.

In de meeste EU-lidstaten wordt bij het merendeel van de varkens de staart gecoupeerd. Toch wordt er in bepaalde landen, zoals Zweden niet (meer) gecoupeerd zonder dat staartbijten als een groot probleem wordt ervaren.

Onderstaande teksten zijn een reflectie van een werkbezoek door vertegenwoordigers van de lidstaten aan Zweden. De eerste tekst (pdf) schetst de Zweedse varkenssector, de welzijnswetgeving en hun aanpak om staartbijten te voorkomen. In een tweede artikel (pdf) wordt gefocust op de acties die worden ondernomen indien een bijtincident zich voordoet. Ook worden de verschillen tussen Zweden en Vlaanderen aangestipt.

 

Richtlijnen voor gefaseerde omschakeling voor biovarkenshouderij

Analoog met de omschakelingsrichtlijnen voor melkvee, werden richtlijnen voor de omschakeling van varkens, schapen en geiten uitgeschreven.

De zeugen en varkens die op het bedrijf aanwezig zijn op het moment dat de omschakeling van de dierlijke productie start, worden biologisch na een omschakelingstermijn van 6 maanden.  De biggen geboren na 6 maanden na de start van de omschakeling van de dierlijke productie zijn biologische biggen.

De omschakelingsregels voor de uitloop van varkens voorzien in een gereduceerde periode van 1 jaar voor weilanden en openluchtruimtes. Die kan verder gereduceerd worden tot 6 maanden wanneer het gaat om land dat niet behandeld is met niet-toegelaten producten gedurende het jaar ervoor.

Alle varkenshouders die starten met de biologische productie moeten die omschakelingstermijn voor de uitloop respecteren, ongeacht het soort ondergrond van de uitloop.

De omschakelingstermijn voor de uitloop zal eerder gestart moeten worden dan de omschakeling van de dieren zelf. Op die manier kan de omschakelingsperiode van de uitloop al doorlopen zijn wanneer deze wordt toegepast. Meer uitleg vindt u in de brochure 'Omschakeling naar biologische varkenshouderij (Pdf - Departement Landbouw en Visserij)’.
 

Demonstratieproject duurzame landbouw

Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren

De opzet van het demonstratieproject is het verlagen van het voederverbruik door efficiënt met voeder om te gaan. De derde nieuwsbrief bespreekt de resultaten van een demoproef waarin het effect van de pelletkwaliteit en de voedervorm (korrel vs. meel) op de vermorsing en dierprestaties werden nagegaan. 

Varkenshouders die in het kader van het project interesse hebben in een bedrijfsbezoek, kunnen Sander Palmans contacteren.

Praktijkgericht onderzoek

Biggenmonitor: hoe PRRS en Circo aanpakken?

De Biggenmonitor brengt de gezondheidsstatus (PRRS en optioneel Circo) van de biggen in beeld en koppelt dit aan belangrijke parameters (zoals de voederconversie, dagelijkse groei en het antibioticagebruik) in het bedrijf. Door twee keer per jaar bloedstalen te verzamelen van 30 biggen verspreid over 3 leeftijdscategorieën (4, 8 en 12 weken) kan worden nagegaan wanneer de biggen worden besmet.

Uit de resultaten van 146 deelnemende bedrijven kunnen heel wat gegevens over PRRS en Circo gedurende de batterijperiode worden gehaald. Vijftien procent van de onderzochte batterijen kunnen als PRRS-negatief of zeer laag besmet beschouwd worden. Voor Circovirus is dit 41%, wat aantoont dat het onder controle houden van deze virussen in de batterij mogelijk is.

Enkele concrete tips, die afhangen van het infectietijdstip en de circulerende PRRS-stam op het bedrijf, vindt u op de DGZ-websiteInschrijven voor de Biggenmonitor is mogelijk via de bedrijfsdierenarts of door het formulier in te vullen.

  Het Varkensloket

  Wat is het Varkensloket

  Het Varkensloket werd in 2012 opgericht als één van de maatregelen van het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is het kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u onderzoeksresultaten in klare taal - info over demonstratieprojecten -  rekenmodules - praktische tips - een agenda met studiedagen, demodagen en workshops – verslagen en presentaties van studiedagen – gestelde vragen/antwoorden van collega-varkenshouders en nieuwe ontwikkelingen binnen de sector. 

  Vragen?

  Heeft u een vraag over de varkenshouderij? Stel deze via het contactformulier, telefonisch (09/ 272. 26.67) of via info@varkensloket.be . Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

  Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
  Partners
  Uitschrijven op deze nieuwsbrief