Nieuws

23/02/2018 - Rapporten enquête varkenshouders beschikbaar

In het najaar van 2016 namen bijna 1.200 varkenshouders deel aan een grootschalige enquête van het departement Landbouw en Visserij.

Hieruit blijkt dat bijna de helft van de bedrijfsleiders met een gespecialiseerd afmestbedrijf in de Vlaamse varkenssector 50 jaar of ouder is en daarenboven geen opvolger heeft. Fokbedrijven lijden dan weer het sterkst onder de crisis. Het vertrouwen van varkenshouders in de toekomst van de sector en het bedrijf varieert. De negatieve reacties overheersen licht. 

De twee rapporten met meer informatie kunt u nalezen op de website van Landbouw en Visserij.


26/01/2018 - ILVO en PVL slaan de handen in elkaar

Het Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek (ILVO) en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Hiermee willen beide instellingen de samenwerking nog meer bevestigen en de intentie tot toekomstige samenwerking onderstrepen. Meer weten? Lees het persbericht.


10/01/2018 - Vraag 'Hokbezetting' toegevoegd

Is er al onderzoek gedaan naar het effect van een variërende hokbezetting (0,75 m² vs. 0,85 m²) op de dierprestaties?

Het antwoord vindt u hier terug.


20/12/2017 - Persbericht 'Mik op de gewenste gewichtsvork van je slachthuis voor het optimaal afleveren van je vleesvarkens'

"De gewenste gewichtsvork van een varkenskarkas in het slachthuis wordt door de varkenshouder best nauwkeurig benaderd, wil hij een hoger rendement halen", zegt onderzoeker Frederik Leen aan het einde van zijn doctoraatstudie over het optimaal slachtgewicht. De afnemer van varkenskarkassen betaalt binnen de door hem gewenste gewichtsvork immers een betere - maximale - prijs. Als je het als varkenshouder praktisch georganiseerd krijgt, heeft het economisch zin om de sneller groeiende varkens eerder aan het slachthuis te leveren en de lichtere varkens uit het hok nog te laten zitten.

Meer weten? Lees hier het persbericht.


Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid