Interesse om mee te werken aan praktijkgericht onderzoek?

Soms stellen varkenshouders de vraag of ze kunnen deelnemen aan (wetenschappelijk) onderzoek. Een varkenshouder die meewerkt aan onderzoeksproeven is namelijk als eerste op de hoogte van de onderzoeksresultaten. Met onderstaande vragenlijst willen we een beeld krijgen van de onderzoeksmogelijkheden op de praktijkbedrijven. De onderzoekers binnen het Praktijkcentrum Varkens (PCV) kunnen via deze lijst geschikte praktijkbedrijven voor hun onderzoek contacteren. 


Enkele algemene richtlijnen/voorwaarden die de onderzoeker en de varkenshouder in acht moeten nemen gedurende het onderzoeksproject, worden hieronder opgelijst.

 • De varkenshouder is vrij om per proef te beslissen of hij al dan niet aan het onderzoek wenst deel te nemen.
 • De onderzoeker en de varkenshouder spreken voor de start van de proef af of en in welke mate een vergoeding wordt voorzien. De vergoeding zal bepaald worden in functie van het soort proef en de extra arbeid die hiermee gepaard gaat. Deze afspraak dient te worden opgenomen in een (schriftelijke) overeenkomst.
 • De onderzoeker bespreekt de proefopzet en het onderzoeksprotocol voor de start van de proef met de varkenshouder.
 • De varkenshouder moet bereid zijn om het onderzoeksprotocol van de proef te volgen. Hierdoor kan mogelijks de toegepaste bedrijfsvoering worden verstoord.
 • Indien zich gedurende de proef wijzigingen voordoen in het onderzoeksprotocol, overlegt de onderzoeker dit steeds met de varkenshouder.
 • De varkenshouder moet, in het kader van de proef, de onderzoeker(s) toelaten op het bedrijf.
 • De onderzoeker brengt geen onaangekondigde bezoeken aan het bedrijf.
 • De onderzoeker moet het hygiëneprotocol van het bedrijf volgen.
 • De varkenshouder moet een goede administratie bij te houden. In bepaalde gevallen heeft de onderzoeker boekhoudkundige gegevens nodig, deze dient de varkenshouder dan ter beschikking te stellen.
 • De onderzoeker wordt door de varkenshouder op de hoogte gebracht van onvoorziene gebeurtenissen (bv. als het bedrijf wordt getroffen door een ziekte uitbraak). Dit geldt ook voor behandelingen die de varkenshouder wil uitvoeren en niet opgenomen zijn in het onderzoeksprotocol.
 • De varkenshouder wordt op de hoogte gehouden van de onderzoeksresultaten. De varkenshouder moet evenwel discreet omgaan met deze resultaten, tot deze op een onafhankelijke manier (anoniem) werden gecommuniceerd naar de sector.
 • Om een goede samenwerking gedurende de proef te garanderen, is het noodzakelijk dat zowel de onderzoeker als de varkenshouder zich aan de gemaakte afspraken houden.

Wenst u in aanmerking te komen?


Dan kan u, geheel vrijblijvend, onderstaande vragenlijst invullen. Zo krijgen de onderzoekers binnen het PCV een eerste indicatie van het soort proeven waarvoor uw bedrijf in aanmerking komt (en wordt u niet onnodig voor andere onderzoeksprojecten gecontacteerd).

U kan de vragenlijst ook afdrukken, invullen en opsturen:

    fax: 09/272 26 01
    post: Scheldeweg 68, 9090 Gontrode-Melle
    e-mail: info@varkensloket.be

Het​​​​​​​ is eveneens mogelijk om een geprint exemplaar aan te vragen via het contactformulier op de website.

Vragenlijst

Algemene gegevens van het praktijkbedrijf

Specifieke vragen over het praktijkbedrijf

*Verplicht veld

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid