Folder 'Staartbijten voorkomen zonder couperen'

Staartbijten bij varkens is een vaak voorkomend probleem. Couperen van staarten is een mogelijke preventieve maatregel. Het voorkomt echter staartbijten niet volledig en gaat, net als staartbijten, met nadelen gepaard. Om welzijnsredenen wil de EU couperen ook volledig zien verdwijnen.

Om de varkenshouders te stimuleren om het couperen achterwege te laten zonder extra risico’s op staartbijten, stelde het beleidsdomein Landbouw en Visserij, in samenwerking met de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid een folder 'Staartbijten voorkomen zonder couperen' op. De folder beschrijft de achterliggende oorzaken en/of risicofactoren van staartbijten en somt de mogelijke preventieve maatregelen en behandelingen op.

Naast de negatieve gevolgen (o.a. verminderd welzijn, slechtere gezondheidstoestand en productiviteit) voor de varkens, heeft staartbijten een belangrijke invloed op het financieel resultaat van een bedrijf. De financiële schade van een big met een aangebeten staart zou 7,36 euro bedragen. In onderzoeksprojecten wordt daarom gezocht naar oplossingen om het bijtgedrag bij varkens te reduceren.

Op 1 februari 2013 startte een FOD-project ‘Onderzoek naar aanpassingen van het management of verrijkingselementen ter voorkoming van staartbijten en kannibalisme bij varkens’. Het hoofddoel is om mogelijke praktijkoplossingen te onderzoeken en aan te reiken om frustratiegedrag en agressie bij varkens in praktijkbedrijven te reduceren. In het project zal worden nagegaan of omgevingsverrijking (bv. stro, voederbakken met verrijkingselementen) en aanpassingen in het management (bv. vluchtpanelen, verhoogde etage), het staartbijten en kannibalisme bij vleesvarkens voorkomen/verminderen. Daarnaast wordt de invloed van het gescheiden afmesten (gelten/beren) bekeken. Klik hier om verder te lezen

In 2008-2009 liep een ADLO-demonstratieproject over omgevingsverrijking bij varkens om bijtletsels te vermijden. Gedurende het project werden een aantal proeven uitgevoerd om het effect van verschillende soorten omgevingsverrijkend materiaal na te gaan. Klik hier om verder te lezen

Hoewel staartbijten het meest wordt gesignaleerd bij vleesvarkens tussen de 40 en 50 kg, komt het probleem ook voor bij fokzeugen. De mogelijke oorzaken en mogelijkheden voor omgevingsverrijking, worden toegelicht in het antwoord op deze recent gestelde vraag.

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid