Verantwoord antibioticumgebruik op varkens-, pluimvee- en vleeskalverbedrijven

Bij varkens, vleeskippen en vleeskalveren gebruiken de meerderheid van de bedrijven antibiotica. Vaak té veel. Antibiotica worden er zowel curatief (behandelen van zieke dieren) als preventief (voorkomen van infecties) ingezet. Hierdoor zijn heel wat bacteriën resistent geworden. In mei 2013 start daarom een demonstratieproject met als doel bedrijven leren verantwoord om te gaan met antibiotica en het gebruik verder terug te schroeven.

Resistente bacteriën dreigen steeds een groter probleem te worden. Bovendien kunnen deze bacteriën hun resistentie overdragen op andere bacteriën die ziekte bij dier en/of mens kunnen veroorzaken. Antibiotica brengen bovendien een enorme meerkost voor de veehouder met zich mee.

Er wordt verder gewerkt met de gegevens van het Red Ab project (UGent). Vierenzestig varkensbedrijven en 20 vleeskippenbedrijven worden hierin begeleid naar een verminderd antibioticumgebruik zonder dat de productieresultaten eronder leiden. De daling van het antibioticumgebruik en de invloed op de gezondheid en de productie van de varkens wordt uitgebreid beschreven. Daarnaast wordt beeldmateriaal over management en bioveiligheid verzameld, dit zowel van goede als van slechte praktijken. Bovendien zullen de ervaringen van de deelnemende veehouders duidelijk in beeld worden gebracht en gecommuniceerd naar alle veehouders. Daarnaast worden een aantal vleeskalverbedrijven bezocht om het antibioticumgebruik in de vleeskalversector beter in kaart te brengen. Vervolgens wordt op een 10- tot 15-tal bedrijven eveneens beeldmateriaal verzameld met o.a. een grondige beschrijving van het management en de bioveiligheid.

Het project loopt over twee jaar. De uitvoerders van het demoproject zijn Boerenbond, VIVES (KATHO Roeselare), Universiteit Gent – Faculteit Diergeneeskunde, Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw en Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw.

Bijkomende informatie over het demoproject vindt u op de website alleenalshetechtmoet.

Contactpersoon: Maarten Nulis (maarten.nulis@boerenbond.be)

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid