Demoproject afmesten van intacte beren en immunocastraten

Met het oog op het stoppen met chirurgische castratie in Europa vanaf 2018, wordt gezocht naar mogelijkheden om het ongewenst gedrag van beren/immunocastraten te beperken. In augustus 2013 start een demonstratieproject rond het afmesten van intacte beren en immunocastraten. Het doel van dit project is de varkenshouders te informeren over haalbare managementaanpassingen. Zodat u, als varkenshouder, deze maatregelen nadien kan toepassen bij de opkweek van intacte beren of immunocastraten.

Bij de start van het project worden omgeschakelde varkenshouders bevraagd over de problemen (vnl. gedrag en management), waarmee ze te kampen kregen bij de omschakeling naar het afmesten van intacte beren of immunocastraten. De invloed op de economische resultaten zal eveneens in kaart worden gebracht. In de tweede fase van het project worden proeven uitgevoerd op praktijk- en proefbedrijven. Op de praktijkbedrijven wordt de invloed van afleidingsmateriaal en schuilmogelijkheden op het gedrag van de dieren en de invloed van afleverstrategie nagegaan. Zo zal het effect van het al dan niet uitladen en het aanpassen van de voederstrategie op het gedrag en de productieresultaten (bv. voederconversie, karkaskwaliteit en vleespercentage) van de dieren worden bekeken. Op de proefbedrijven wordt enerzijds de invloed van het tijdstip van de tweede vaccinatie op het gedrag, de zoötechnische karkasresultaten en vleeskwaliteit nagegaan. Anderzijds wordt gekeken naar de invloed van het aantal voederplaatsen op het agressief gedrag en de zoötechnische prestaties van intacte beren en immunocastraten.

Het project loopt over twee jaar. De uitvoerders van het demoproject zijn VIVES (KATHO Roeselare), Hogeschool Gent, ILVO DIER, PVL Bocholt, Thomas More Kempen, Boerenbond, Sint-Rembert Torhout en Sint-Isidorus Broederschool Biotechnische Sint-Niklaas.

In het kader van het demoproject zullen een aantal digitale nieuwsbrieven gepubliceerd worden waarin u op de hoogte wordt gehouden van het verloop en de resultaten binnen het project.

  • In de eerste nieuwsbrief (pdf) kunt u kennis maken met de projectinhoud en de demoproeven die zullen worden uitgevoerd op de praktijk- en proefbedrijven.

  • De tweede nieuwsbrief (pdf) geeft een overzicht van de resultaten van de diepte-interviews bij varkenshouders die overschakelden naar het houden van intacte beren of immunocastraten. In de interviews werd gepolst naar hun ervaringen bij het omschakelen. Daarnaast geven de geïnterviewde varkenshouders hun visie weer t.o.v. het houden van immunocastraten en intacte beren.

  • De derde nieuwsbrief (pdf) geeft een overzicht van de technische resultaten van een praktijkproef met intacte beren, immunocastraten en gelten. De varkens werden gevoederd met meel of korrel.

  • De vierde nieuwsbrief (pdf) geeft een overzicht van de resultaten van een demoproef waarbij immunocastraten ofwel 6 weken of 4 weken voor de slacht voor een tweede keer werden gevaccineerd.

  • De vijfde nieuwsbrief (pdf) licht de resultaten van een demoproef die focust op de invloed van extra voederplaatsen in het hok op de rust en eetlust bij intacte beren en gelten.

  • De zesde nieuwsbrief (pdf) geeft een overzicht van de resultaten van demoproeven waarbij kleine managementaanpassingen (extra afleidingsmateriaal en schuilmogelijkheden, al dan niet uittoppen bij immunocastraten, al dan niet gescheiden afmesten van bargen en gelten in hetzelfde compartiment) werden doorgevoerd om het houden van intacte beren en immunocastraten te optimaliseren.

Tijdens twee studievoormiddagen op 9 en 19 juni 2015 werden de belangrijkste conclusies uit het demonstratieproject bediscussieerd. Het verslag en de presentaties kan u hier terugvinden.

De presentatieDemoproject – Optimalisatie van het houden van intacte beren en immunocastraten’ kwam aan bod tijdens de discussiedagen (januari-februari 2014) die kaderden binnen het project. In de presentatie wordt het reeds uitgevoerde en lopende onderzoek toegelicht en wordt het projectverloop geschetst.

De eindbrochure (pdf) van het demonstratieproject bundelt de beschikbare info over de alternatieven voor chirurgische castratie en de resultaten van de demoproeven die tijdens het project werden uitgevoerd.

Contactpersoon: Isabelle Degezelle (isabelle.degezelle@vives.be)

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid