Demoproject emissiearm en dierenwelzijnsvriendelijk (ver)bouwen van zeugenstallen

Vanaf 1 januari 2013 is de groepshuisvesting van dragende zeugen en gelten verplicht in Europa. Met het demoproject wou men zeugenhouders een leidraad bieden bij de zoektocht naar een geschikt groepshuisvestingssysteem.

De uitvoerders van het project waren KILTO en Katholieke Hogeschool Kempen. Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Het project liep over 2 jaar (2001 - 2003; demoproject oproep 2000).

In de loop van het project werd een stappenplan uitgewerkt dat de zeugenhouder, afhankelijk van de bedrijfssituatie, begeleid in het zoeken naar een geschikt groepshuisvestingssysteem. De twee volgende stappenplannen (stappenplan 2 en stappenplan 3) zijn alternatieve en complementaire methodes om te zien of er voor u nog andere mogelijkheden zijn.

Informatie over de meest voorkomende groepshuisvestingssystemen, vindt u op deze pagina. Per systeem worden de groepsgrootte, de manier van voederen, de opstelling in de stal en de voornaamste voor- en nadelen toegelicht. Daarnaast worden ook de bevindingen na praktijkbezoek en een reeks foto's van elk groepshuisvestingssysteem weergegeven.

In de loop van 2003 werden vijf nieuwsbrieven gepubliceerd.

  • De eerste nieuwsbrief geeft een overzicht van de wetgeving met betrekking tot de zeugenhouderij.
  • De tweede nieuwsbrief bespreekt twee groepshuisvestingssystemen, namelijk half-beperkt voederen en dropvoedering. Daarnaast worden de ervaringen van praktijkbedrijven met deze huisvestingssystemen toegelicht.
  • De derde nieuwsbrief geeft informatie over voederstations, onbeperkt voederen en voederligboxen met uitloop. Daarnaast worden enkele praktijkervaringen gedeeld.
  • De vierde nieuwsbrief belicht het 2-, 3-, 4- en 7-weken systeem en het gebruik van stro in de groepshuisvesting.
  • De vijfde nieuwsbrief geeft een overzicht van enkele emissiarme staltechnieken die bij zeugen kunnen worden gebruikt (situatie 2003).

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid