Demoproject code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen in de varkenshouderij

Sinds 2004 worden nieuwgebouwde varkensstallen verplicht ammoniakemissiearm uitgevoerd. Hiervoor werd een lijst met toegestane stalsystemen opgesteld. Dit demoproject had als doel om de ervaringen van de gebruikers van de systemen (situatie 2010) beschikbaar te maken voor alle geïnteresseerden.

De uitvoerders van het project waren ILVO (eenheid Technologie en Voeding) en Inagro (vroeger PIVAL). Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Het project liep over 2 jaar (1 maart 2008 - februari 2010; demoproject oproep 2007).

Ter afronding van het demoproject werd de brochure 'Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen in de varkenshouderij' (Philippe Van Overbeke, Martijn D'Hoop, Nele Van Ransbeek en Peter Demeyer - augustus 2010) gepubliceerd. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van het werkingspincipe en het gebruik van ammoniakreducerende technieken. In een volgend gedeelte worden de mogelijke emissiearme stalsystemen (situatie 2010) bij de biggenopfok, in de kraamhokken, de dek- en drachtafdeling en bij de vleesvarkens belicht. Voor vleesvarkens werd in 2012 het systeem V4.8 (gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper) toegevoegd. Tot slot worden enkele aandachtspunten in verband met de mestafvoer en -opslag besproken.

Naar aanleiding van de studiedag 'Varkenshouderij: duurzaamheidsaspecten gedemonstreerd' (2014) werden de belangrijkste aanbevelingen uit het demonstratieproject op een rijtje gezet door Suzy Van Gansbeke (ADLO) in de presentatie 'Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen in de varkenshouderij'. Vervolgens werden de aanbevelingen aangevuld met recenter herkende ammoniakemissiearme stalsystemen en veranderingen in de regelgeving.

Bekijk de volledige en actuele lijst met de ammoniakemissiearme stalsystemen (pdf) (Vlaamse overheid).

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid